Michal Arturovič Zimmermann

* 27.11.1887 (8.11.1887) Kutaisi (Gruzie) – † 28.5.1935 Brno


právní filozof, teoretik a pedagog; profesor mezinárodního práva na Masarykově univerzitě v Brně a Svobodné škole politických nauk v Praze


pseudonym

Michail Cimmerman


zajímavé okolnosti

Byl v blízkém kontaktu s čs. ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem, jako jeho poradce pracoval též v archivu ministerstva.
Publikoval též rusky a francouzsky.


bydliště

Brno, Zeleného 60


vzdělání

maturita na Nikolajevském carskoselském gymnaziu,
1906–1910 právnická fakulta univerzity v Petrohradu,
1912–1914 dvouletý studijní pobyt v Paříži


dílo

- Ruský pakt. Historicko-právní nástin. Praha 1928.
- Společnost národů. Idea míru a právní organisace lidstva v minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Praha 1931. Předmluvu napsal E. Beneš.


zaměstnání

1914–1920 vojenská služba,
1921–1929 Ruská právnická fakulta v Praze (1923 docent, 1926 profesor)
1929–1935 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - smluvní profesor mezinárodního práva,
Svobodná škola politických nauk v Praze (od roku 1928), hostující profesor na Akademii mezinárodního práva v Paříži a na Diplomatické akademii v Haagu


poznámky

M. A. Zimmermann se narodil v pravoslavné rodině holandského původu.
Jako jezdecký důstojník bojoval během 1. světové války na západní frontě, kde upadl do německého zajetí (neúspěšně se pokusil o útěky z věznice v Ingolstadtu a Königsteinu).
Později se jako voják a diplomat zapojil do občanské války a boje proti bolševikům, vyjednával např. spolupráci mezi vojsky generála Děnikina a nově ustavenou ukrajinskou armádou. Rusko opustil s armádou generála Wrangla a v letech 1920–1921 působil v Konstantinopoli ve funkci styčného důstojníka u tamější spojenecké (francouzské) vojenské mise.
Na podzim roku 1921 odjel do Československa.
ulice

Zeleného
bydliště


související odkazy

Menš, Kal, Jord


Aktualizováno: 25. 05. 2018