PhDr. Bohumil Marčák, CSc.

* 1.12.1924 Olomouc – † 5.2.2010 Brno


novinář, fotograf, dokumentarista-archivář, historik české žurnalistiky


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


nej...

Brno: zakladatel Brněnského (Moravského) večerníku (1968)


zajímavé okolnosti

za normalizace mu byla zakázána novinářská činnost


cena města

v roce 1993 jako vedoucímu redakce Bulletinu Moravské galerie


vzdělání

1953–1958 UK - dálkově obory žurnalistika a čeština,
(1965 titul CSc, 1967 titul PhDr. na FF UJEP v Brně)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1965),
Za zásluhy o tisk (1961),
Cena Josefa Hybeše (1965)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1945–1969 Rovnost (1965–1969 šéfredaktor),
zakladatel Moravského (Brněnského) večerníku,
1969–1986 vědecký pracovník katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě UJEP v Brně,
předseda redakční rady Bulletinu Moravské galerie (od listopadu 1989)


odborné a zájmové organizace

výtvarná sekce Sdružení Q,
Svaz československých novinářů
osoby

Bronislava Gabrielová
spolupráce Josef Křivánek
spolupráce v Rovnosti


hub, Kal


Aktualizováno: 05. 05. 2019