Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Marčák

  PhDr. Bohumil Marčák, CSc.


  • * 1.12.1924 Olomouc – † 5.2.2010 Brno


  • novinář, fotograf, dokumentarista-archivář, historik české žurnalistiky


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • nej...

   Brno: zakladatel Brněnského (Moravského) večerníku (1968)

  • zajímavé okolnosti

   za normalizace mu byla zakázána novinářská činnost


  • cena města

   v roce 1993 jako vedoucímu redakce Bulletinu Moravské galerie


  • vzdělání

   1953–1958 UK - dálkově obory žurnalistika a čeština,
   (1965 titul CSc, 1967 titul PhDr. na FF UJEP v Brně)

  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1965),
   Za zásluhy o tisk (1961),
   Cena Josefa Hybeše (1965)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1945–1969 Rovnost (1965–1969 šéfredaktor),
   zakladatel Moravského (Brněnského) večerníku,
   1969–1986 vědecký pracovník katedry české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě UJEP v Brně,
   předseda redakční rady Bulletinu Moravské galerie (od listopadu 1989)

  • odborné a zájmové organizace

   výtvarná sekce Sdružení Q,
   Svaz československých novinářů


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Bronislava Gabrielová
   spolupráce


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 05. 05. 2019