Arnold Anderle

* 1.3.1890 Brno – † 4.8.1937


ředitel Agrární banky československé v Brně


bydliště

Brno:
- Gomperzova 18
- Kozí 8


zaměstnání

úředník


odborné a zájmové organizace

člen výboru I. moravské spořitelny v Brně,
člen kuratoria zástavních listů při téže spořitelně




osoby

Richard Ježek
švagr, A. Anderle byl svědkem sňatku R. Ježka


partneři

Olga Anderlová (Ježková)
sňatek: 12. 6. 1919, Blansko



ulice

Gomperzgasse - Gomperzova
bydliště (dnes Mahenova) Kozí
bydliště doložené v roce 1927


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
ředitel Agrární banky československé v Brně; místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 16. 11. 2019