Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bažant

  prof. Ing. Jan Bažant


  • * 20.11.1881 Prostějov – † 1966


  • profesor vodního stavitelství a přednosta laboratoře vodních staveb ČVŠT v Brně


  • bydliště

   Brno, Kampelíkova 4


  • vzdělání

   reálka v Prostějově (1898 maturita),
   technika v Praze, odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1903)

  • jiné pocty

   1. cena v soutěži na regulační plán pro zastavění Bezovky na Žižkově v Praze (1908),
   3. cena v soutěži na regulační plán Hradce Králové (1909)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   moravský zemský výbor v Brně (od roku 1903) - oddělení zemědělsko-technické, později regulační oddělení zemského stavebního úřadu (převážně pracoval na projektech přehrad),
   1921–1933 honorovaný docent pro hydrauliku a vodní stavitelství na Vysoké škole zemědělské v Brně,
   v roce 1930 jmenován mimořádným profesorem vodního stavitelství na ČVŠT v Brně,
   v roce 1935 jmenován řádným profesorem vodního stavitelství,
   děkan odboru stavebního inženýrství (1939 a 1945), vedoucí laboratoře vodních staveb,
   odchod do penze (1. 9. 1957), ale stále externě spolupracoval s VUT v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96


  • obrazy

   img14457.jpg img14458.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Jan Bažant"


  • partneři

   Karla Bažantová
   sňatek: 5. 10. 1908


  • děti

   Milada Bažantová
   Jan Bažant


  • rodiče

   Jan Bažant
   Milada Boleslava Bažantová


  • ulice

   Kampelíkova
   bydliště


  • stavby

   Brněnská přehrada

   stál v čele skupiny odborníků, která vypracovala projekt přehrady
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 16. 11. 2018

Jan Bažant. Zdroj: Archiv VUT v Brně, Sbírka fotografií.