prof. Ing. Jan Bažant

* 20.11.1881 Prostějov – † 1966


profesor vodního stavitelství a přednosta laboratoře vodních staveb ČVŠT v Brně


bydliště

Brno, Kampelíkova 4


vzdělání

reálka v Prostějově (1898 maturita),
technika v Praze, odbor stavebního inženýrství (2. státní zkouška v roce 1903)


jiné pocty

1. cena v soutěži na regulační plán pro zastavění Bezovky na Žižkově v Praze (1908),
3. cena v soutěži na regulační plán Hradce Králové (1909)


dílo

zobrazit


zaměstnání

moravský zemský výbor v Brně (od roku 1903) - oddělení zemědělsko-technické, později regulační oddělení zemského stavebního úřadu (převážně pracoval na projektech přehrad),
1921–1933 honorovaný docent pro hydrauliku a vodní stavitelství na Vysoké škole zemědělské v Brně,
v roce 1930 jmenován mimořádným profesorem vodního stavitelství na ČVŠT v Brně,
v roce 1935 jmenován řádným profesorem vodního stavitelství,
děkan odboru stavebního inženýrství (1939 a 1945), vedoucí laboratoře vodních staveb,
odchod do penze (1. 9. 1957), ale stále externě spolupracoval s VUT v Brně


odborné a zájmové organizace

Association Internationale Permanente des Congrès de Navigation
prameny, literatura

Archivní pramen

"Jan Bažant"


partneři

Karla Bažantová
sňatek: 5. 10. 1908
ulice

Kampelíkova
bydliště


stavby

Brněnská přehrada
stál v čele skupiny odborníků, která vypracovala projekt přehrady Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

blat


Aktualizováno: 16. 11. 2018