Jan Hlavatý

* 29.9.1901 Plzeň – † 25.4.1940 Paříž (Francie)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; čsl. zahraniční odboj; zaměstnanci Zbrojovky Brno


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1936 odešel s velkou skupinou techniků Zbrojovky do Rumunska, kde zařizovali továrnu „Uzinelle Metalurgica Fabrica de Armee v Cugiru“. Po okupaci Československa se všichni tito zaměstnanci rozhodli vstoupit do čsl. armády v zahraničí.


příčina úmrtí

zánět plic


bydliště

Brno-Židenice


vzdělání

nižší gymnázium (nedokončeno z finančních důvodů),
vyučen drogistou (velmi nadaný chemik)


zaměstnání

laborant ve Škodových závodech v Plzni,
laboratoř Vysoké školy báňské v Příbrami,
technický úředník - chemik ve Zbrojovce Brno (od roku 1924)


poznámky

Jeho otec byl poštovním zřízencem, matku ztratil v prvním roce života. Zcela osiřel v devíti letech. Druhá matka jej musela z finančních důvodů vzít z nižšího gymnázia, i když byl chlapec velmi nadaný. Nadání pro chemii pak uplatnil v zaměstnání v Plzni, Příbrami a Brně.
Spolu s dalšími zaměstnanci Zbrojovky Brno, se kterými v roce 1936 odešel pracovat do Rumunska, nastoupil v březnu 1940 cestu přes Alexandrii, Bejrút, Marseille do Francie. Jan Hlavatý při plnění vojenských povinností těžce onemocněl zánětem plic, kterému podlehl. Jeho tělesné ostatky byly zpopelněny v krematoriu hřbitova Per Lachaise v Paříži.


prameny, literatura

partneři


osoba na objektech

oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01


Menš


Aktualizováno: 20. 04. 2014