Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Lederer

  prof. Ing. Dr. techn. Ferdinand Lederer, DrSc.


  • * 12.12.1906 Brno-Žabovřesky – † 24.4.1990 Brno


  • vysokoškolský profesor, odborník na ocelové konstrukce


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno:
   - Leninova 7/9
   - Králova 3
   - Elišky Machové 43

   Praha-Smíchov, Jeronýmova 342 (doloženo v roce 1937)

  • cena města

   Cena osvobození města Brna (1954)


  • vzdělání

   I. česká reálka v Brně (1924),
   ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (1932),
   doktorát technických věd (1934) - „Vliv nýtového připojení na moment vetknutí"

  • vyznamenání a pocty

   Státní cena Klementa Gottwalda (1969),
   Vyznamenání za zásluhy o výstavbu (1966),
   Vyznamenání za vynikající práci (1958)


  • dílo

   Autor originálních zastřešení pavilonů C, Y a Z na brněnském výstavišti. Příhradovými deskami zastřešil zimní stadiony např. v Brně a Olomouci.
   Podílel se i na návrhu festivalových sálů v Karlových Varech. Specialista v oboru prostorových prutových konstrukcí ocelových.


  • zaměstnání

   ČVŠT v Brně - asistent (1929–1936),
   Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha - technický úředník (1936–1939),
   Stavební úřad města Přerova - městský stavební komisař (1939–1942).
   Státní průmyslová škola stavební, Brno - pedagog (1942–1946),
   Slovenská vysoká škola technická Bratislava - pedagog (1946–1953),
   VUT v Brně - profesor (1952–1972), vedoucí katedry ocelových konstrukcí (1953–1963 a 1968–1971), přednášel statiku, pružnost a pevnost a ocelové a dřevěné konstrukce, zastával i jiné akademické funkce (proděkan, prorektor),
   Útvar generálního projektanta VUT v Brně (od roku 1972)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 20, hrob č. 9–10


  • prameny, literatura


  • partneři

   Miroslava Ledererová (Nováková)
   sňatek: 25. 9. 1937, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie); manželství rozloučeno rozsudkem krajského soudu v Olomouci 11. 5. 1943
   (první manželka)
   Milada Ledererová (Vaďurová)
   (druhá manželka)


  • rodiče

   Ferdinand Lederer
   Ludmila Ledererová (Sedláčková)


  • ulice

   Králova
   rodný dům (tehdy Žabovřesky čp. 340) Elišky Machové
   bydliště (od roku 1963) Leninova
   bydliště (dnes Kounicova)


  • stavby

   Zimní stadion
   Sportovní 2/347
   architekt II. etapy
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku
   Pavilon C
   Výstaviště 1/405
   jeden z architektů pavilonu
   pavilon Z
   Výstaviště 1/405
   jeden z architektů pavilonu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2020