prof. Ing. Dr. techn. Ferdinand Lederer, DrSc.

* 12.12.1906 Brno-Žabovřesky – † 24.4.1990 Brno


vysokoškolský profesor, odborník na ocelové konstrukce


národnost

česká


bydliště

Brno:
- Leninova 7/9
- Králova 3
- Elišky Machové 43

Praha-Smíchov, Jeronýmova 342 (doloženo v roce 1937)


cena města

Cena osvobození města Brna (1954)


vzdělání

I. česká reálka v Brně (1924),
ČVŠT v Brně - odbor inženýrského stavitelství (1932),
doktorát technických věd (1934) - „Vliv nýtového připojení na moment vetknutí"


vyznamenání a pocty

Státní cena Klementa Gottwalda (1969),
Vyznamenání za zásluhy o výstavbu (1966),
Vyznamenání za vynikající práci (1958)


dílo

Autor originálních zastřešení pavilonů C, Y a Z na brněnském výstavišti. Příhradovými deskami zastřešil zimní stadiony např. v Brně a Olomouci.
Podílel se i na návrhu festivalových sálů v Karlových Varech. Specialista v oboru prostorových prutových konstrukcí ocelových.


zaměstnání

ČVŠT v Brně - asistent (1929–1936),
Ministerstvo pošt a telegrafů, Praha - technický úředník (1936–1939),
Stavební úřad města Přerova - městský stavební komisař (1939–1942).
Státní průmyslová škola stavební, Brno - pedagog (1942–1946),
Slovenská vysoká škola technická Bratislava - pedagog (1946–1953),
VUT v Brně - profesor (1952–1972), vedoucí katedry ocelových konstrukcí (1953–1963 a 1968–1971), přednášel statiku, pružnost a pevnost a ocelové a dřevěné konstrukce, zastával i jiné akademické funkce (proděkan, prorektor),
Útvar generálního projektanta VUT v Brně (od roku 1972)


hrobpartneři

Miroslava Ledererová (Nováková)
sňatek: 25. 9. 1937, Brno-Staré Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie); manželství rozloučeno rozsudkem krajského soudu v Olomouci 11. 5. 1943
(první manželka)
Milada Ledererová (Vaďurová)
(druhá manželka)ulice

Králova
rodný dům (tehdy Žabovřesky čp. 340) Elišky Machové
bydliště (od roku 1963) Leninova
bydliště (dnes Kounicova)


stavby

Zimní stadion
Sportovní 2/347
architekt II. etapy
Městský plavecký stadion Lužánky
Sportovní 4/486
autor konstrukce střechy
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
pavilon C
Výstaviště 1/405
jeden z architektů pavilonu
pavilon Z
Výstaviště 1/405
jeden z architektů pavilonu


události

6. 11. 2023
Otevření plaveckého stadionu Lužánky po rekonstrukci
autor konstrukce střechy
9. 12. 1978
Otevření plaveckého stadionu Lužánky
autor konstrukce střechy


související odkazy

blat, Menš


Aktualizováno: 01. 02. 2020