prof. MUDr. Josef Šimon

* 26.1.1897 Praha – † 3.1.1939 Brno


mimořádný profesor rentgenologie a radiologie


zajímavé okolnosti

v roce 1932 absolvoval kurs v Institut du Cancer v Paříži


bydliště

vzdělání

gymnázium v Křemencové ulici v Praze,
1916–1921 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1929 docent a 1934 mimořádný profesor rentgenologie a radiologie na LF MU


dílo

práce o léčbě rádiem


zaměstnání

1922–1939 asistent na chirurgické klinice LF MU


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Brně,
Société Internationale de Chirurgie,
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie,
Československá společnost chirurgicko-gynekologická,
Československá společnost ortopedická,
Československá společnost radiologická,
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce),
a další organizace


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 5. 1. 1939osoby

Miroslav Křivý
M. Křivý byl jako děkan lékařské fakulty smutečním řečníkem při pohřbu J. Šimona v krematoriu Arne Novák
A. Novák byl jako rektor univerzity smutečním řečníkem při pohřbu J. Šimona v krematoriu Josef Podlaha
J. Podlaha se loučil za kolegy a přátele při pohřbu J. Šimona v krematoriu


partneři

Anna Šimonová (Pavlíčková)
sňatek: 7. 7. 1934, Dolní Smokovec


ulice

Gomperzgasse - Gomperzova
bydliště a místo úmrtí(dnes Mahenova)


Menš, Kal


Aktualizováno: 27. 01. 2018