JUDr. Josef Kocman

* 19.1.1891 Předín (okres Třebíč) – † 26.9.1942 Berlin-Charlottenburg


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

z neznámých důvodů jej známí oslovovali „Emane“, poslední dopis před popravou podepsal „Eman“


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Předín čp. 60 (rodný dům),
Přerov,
Brno,
Praha, Pod Vyhlídkou 13


vzdělání

gymnázium v Přerově (1910 maturita)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy (30. 6. 1919–17. 3. 1923, studium zahájil ve Vídni, přerušila je válka)


vyznamenání a pocty

Kříž sv. Jiří IV. stupně,
Čs. válečný kříž 1939 in memoriam


jiné pocty

„Kámen zmizelého“ odhalen v Praze 6, Pod Vyhlídkou 13


zaměstnání

1919–1925 (úředník MNO, k 1. 8. 1925 na vlastní žádost odchod do výslužby)

1925–1939 zaměstnán v Čs. zbrojovce a. s. v Brně:
- od srpna 1928 generální tajemník, od roku 1933 administrativní ředitel
- v letech 1932–1935 pověřen výstavbou závodů Čs. zbrojovky na Slovensku, v dubnu 1939 přeložen do Prahy


odborné a zájmové organizace

od 1. 8. 1936 mexický honorární konsul v Brně,
člen brněnské zednářské lóže Cestou světla (Via Lucis, uveden v matriční knize pod č. 123, iniciován 17. 6. 1937)


poznámky

V rakousko-uherské armádě příslušník 54. pěšího pluku (četař, jednoroční dobrovolník).
Za první světové války zajat 13. 3. 1915 v Okňanech. Do legií se přihlásil v Tarnopolu, do čs. legie v Rusku zařazen 28. 8. 1916, štáb 1. střelecké divize, vojín. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: štáb 1. střelecké divize, poslední hodnost: praporčík. Sloužil v čs. armádě jako úředník MNO k 1. 8. 1925 odešel na vlastní žádost do výslužby.
Za okupace zapojen v odbojové organizaci Obrana národa ve Zbrojovce. Zasloužil se především o spojení s Polskem a zajistil převedení značných finančních prostředků Zbrojovky do zahraničí k podpoře odboje. Byl odhalen na základě písemností získaných německými bezpečnostními složkami v Krakově. Gestapem zatčen 20. 10. 1939 v Praze, poté převezen do Brna, kde prošel věznicemi na Špilberku (zde doložen ještě v lednu 1940), v Sušilových kolejích (doložen v červnu 1940). Převezen do Vratislavi (doložen v červenci 1941), vězněn také na Mírově. Odsouzen 1. 7. 1942 pro velezradu k trestu smrti, rozsudek vykonán 26. 9. 1942.
Dr. Kocman se zajímal o přírodní vědy (fyzika, chemie), získané technické vědomosti uplatnil při přípravě svých vynálezů. Měl také značné jazykové znalosti (němčina, ruština, francouzština), v Brně se učil anglicky, získal i základy španělštiny.osoby

Jaroslav Fukátko
spolupráce v odboji Vladimír Sach
spolupráce v odboji


partneři

Marie Kocmanová (Jurnečková)
sňatek: v Přerově
osoba na objektech

oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01


stavby

Zbrojovka Brno
Lazaretní 7/1
jeden z ředitelů


Menš, Kopin


Aktualizováno: 25. 10. 2023