Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Kocman

  JUDr. Josef Kocman


  • * 19.1.1891 Předín (okres Třebíč) – † 26.9.1942 Berlin-Charlottenburg


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   z neznámých důvodů jej známí oslovovali „Emane“, poslední dopis před popravou podepsal „Eman“

  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Předín čp. 60 (rodný dům),
   Přerov,
   Brno,
   Praha, Pod Vyhlídkou 13


  • vzdělání

   gymnázium v Přerově (1910 maturita)
   Právnická fakulta Univerzity Karlovy (30. 6. 1919–17. 3. 1923, studium zahájil ve Vídni, přerušila je válka)

  • vyznamenání a pocty

   Kříž sv. Jiří IV. stupně,
   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   „Kámen zmizelého“ odhalen v Praze 6, Pod Vyhlídkou 13


  • zaměstnání

   1919–1925 (úředník MNO, k 1. 8. 1925 na vlastní žádost odchod do výslužby)

   1925–1939 zaměstnán v Čs. zbrojovce a. s. v Brně:
   - od srpna 1928 generální tajemník, od roku 1933 administrativní ředitel
   - v letech 1932–1935 pověřen výstavbou závodů Čs. zbrojovky na Slovensku, v dubnu 1939 přeložen do Prahy

  • odborné a zájmové organizace

   od 1. 8. 1936 mexický honorární konzul v Brně


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě příslušník 54. pěšího pluku (četař, jednoroční dobrovolník).
   Za první světové války zajat 13. 3. 1915 v Okňanech. Do legií se přihlásil v Tarnopolu, do čs. legie v Rusku zařazen 28. 8. 1916, štáb 1. střelecké divize, vojín. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: štáb 1. střelecké divize, poslední hodnost: praporčík. Sloužil v čs. armádě jako úředník MNO k 1. 8. 1925 odešel na vlastní žádost do výslužby.
   Za okupace zapojen v odbojové organizaci Obrana národa ve Zbrojovce. Zasloužil se především o spojení s Polskem a zajistil převedení značných finančních prostředků Zbrojovky do zahraničí k podpoře odboje. Byl odhalen na základě písemností získaných německými bezpečnostními složkami v Krakově. Gestapem zatčen 20. 10. 1939 v Praze, poté převezen do Brna, kde prošel věznicemi na Špilberku (zde doložen ještě v lednu 1940), v Sušilových kolejích (doložen v červnu 1940). Převezen do Vratislavi (doložen v červenci 1941), vězněn také na Mírově. Odsouzen 1. 7. 1942 pro velezradu k trestu smrti, rozsudek vykonán 26. 9. 1942.
   Dr. Kocman se zajímal o přírodní vědy (fyzika, chemie), získané technické vědomosti uplatnil při přípravě svých vynálezů. Měl také značné jazykové znalosti (němčina, ruština, francouzština), v Brně se učil anglicky, získal i základy španělštiny.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Fukátko
   spolupráce v odboji Vladimír Sach
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Marie Kocmanová (Jurnečková)
   sňatek: v Přerově


  • děti

   Marie Kocmanová
   Michael Kocman
   Emanuel Kocman


  • rodiče

   Michael Kocman
   Antonie Kocmanová (Brabcová)


  • osoba na objektech

   oběti zaměstnanců Zbrojovky
   pomník: Lazaretní 7/01


  • autor

   Menš, Kopin


Aktualizováno: 12. 07. 2019