Alena Bernášková

* 22.5.1920 Praha – † 7.10.2007 Brno


novinářka, prozaička a překladatelka z angličtiny a němčiny


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

anglické reálné gymnázium v Praze (1939 maturita),
LF UK (do uzavření vysokých škol),
abiturientský kurz na obchodní akademii (1940),
FF UK obory angličtina a filozofie (1945–1947)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitelka Ústavu moderních řečí (1941–1942),
učitelka na obchodní akademii v Karlíně (1942–1944),
herečka v divadle Akropolis (1944–1945),
ministerstvo informací - odbor kulturní styky s cizinou (1945),
redakce Svobodných novin (1946),
pobočka OSN (1947),
zahraničněpolitická redaktorka v Lidových novinách (1948–1951),
Československý spisovatel (1951–1953),
Československý voják (1953–1955),
Svaz československých spisovatelů (1955–1960),
poslankyně Národního shromáždění (1956 a 1958),
tajemnice brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů (1966–1969),
od roku 1969 svobodné povolání, zejména soukromá výuka cizích jazyků


prameny, literatura

hub


Aktualizováno: 02. 10. 2014