Internetová encyklopedie dějin Brna

Alena Bernášková

  Alena Bernášková


  • * 22.5.1920 Praha – † 7.10.2007 Brno


  • novinářka, prozaička a překladatelka z angličtiny a němčiny


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   anglické reálné gymnázium v Praze (1939 maturita),
   LF UK (do uzavření vysokých škol),
   abiturientský kurz na obchodní akademii (1940),
   FF UK obory angličtina a filozofie (1945–1947)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitelka Ústavu moderních řečí (1941–1942),
   učitelka na obchodní akademii v Karlíně (1942–1944),
   herečka v divadle Akropolis (1944–1945),
   ministerstvo informací - odbor kulturní styky s cizinou (1945),
   redakce Svobodných novin (1946),
   pobočka OSN (1947),
   zahraničněpolitická redaktorka v Lidových novinách (1948–1951),
   Československý spisovatel (1951–1953),
   Československý voják (1953–1955),
   Svaz československých spisovatelů (1955–1960),
   poslankyně Národního shromáždění (1956 a 1958),
   tajemnice brněnské pobočky Svazu čs. spisovatelů (1966–1969),
   od roku 1969 svobodné povolání, zejména soukromá výuka cizích jazyků


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 02. 10. 2014