Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Lakomý

  Josef Lakomý


  • * 4.9.1859 Zdislavice (okr. Kroměříž) – † 15.10.1933 Brno


  • průmyslník v chemické výrobě


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   za 1. světové války byla výroba v továrně Neobrom na čas zastavena pro nedostatek pracovních sil a surovin, roku 1916 obnovena


  • vzdělání

   vyučil se pekařem


  • zaměstnání

   nejprve působil jako pekařský mistr ve Zdislavicích, po roce 1890 v Židenicích (nyní část Brna),
   roku 1909 založil v Husovicích (nyní část Brna) spolu s Aloisem Emilem Benešem továrnu na výrobu leštidel na obuv, inkoustů, francovek, pleťových krémů, prostředků na ochranu rostlin, konzervačních prostředků na kůži, technických mazadel a různých laků,
   firma byla zapsána jako Beneš a Lakomý, chemická továrna v Brně,
   sídlo firmy bylo v Loutnové (nyní Nováčkova) ulice č. 5,
   na Břehu Svitavy v ulici V Cípu (nyní Sekaninova ulice) č. 10, byly postaveny nové tovární objekty,
   roku 1913 společníci založili firmu Neobrom, továrnu na papíry bromo- a chlorostříbrnaté Beneš a Lakomý, která se specializovala na výrobu fotografického papíru a pohlednic,
   A. E. Beneš z obou firem roku 1916 vystoupil a jediným majitelem se stal Josef Lakomý,
   společnost byla roku 1919 přeměněna na základě společenské smlouvy ve společnost s r. o. a zapsána do obchodního rejstříku pod firmou Josef Lakomý, čs. továrna chemická, spol. s r. o., se sídlem v Brně, a byli přibráni další veřejní společníci,
   téhož roku byl kmenový kapitál zvýšen na 520 000 Kč, 1920 na 900 000 Kč a počet společníků stoupl na devět,
   usnesením společníků z roku 1920 byl upraven název firmy, namísto československá v něm stálo česká továrna chemická,
   firma vyráběla mimo jiné pastu na cídění kovů zn. Lada, tekuté cídidlo na sklo zn. Zlatá voda a krém na jemnou obuv zn. Čechoslovák,
   obě továrny Beneš a Lakomý a Neobrom byly sloučeny pod jednu firmu

   roku 1918 firma koupila konkurenční pražskou firmu Aktinia, která se zabývala výrobou rentgenového papíru,
   roku 1925 zřídila vlastní chemickou laboratoř, jejímž vedením byl pověřen ing. Jan Lauschmann, pozdější významný prof. chemie, fotograf a průkopník barevné fotografie, který zde působil do roku 1951 jako technický ředitel,
   firma Neobrom se roku 1928 opět osamostatnila s názvem Neobrom, spol. s. r. o. v Brně; společníky se stali Josef Lakomý a firma J. Lakomý, chemická tovární společnost,
   roku 1930 byla zapsána také německý, francouzsky, polsky a srbochorvatsky,
   téhož roku zřídila pobočný závod v Ružomberku na Slovensku,
   po úmrtí zakladatele firmy Josefa Lakomého vedli firmu dále synové se společníky


  • poznámky

   firma byla znárodněna vyhláškou ministra průmyslu ze dne 27. 6. 1948 o znárodnění podniků podle zákona č. 114/1948 Sb.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Alois Emil Beneš
   obchodní partner Jan Lauschmann
   vedoucí chemické výzkumné laboratoře ve firmě Neobrom


  • partneři

   Filoména Lakomá (Málková)
   sňatek: 1884 v Hošticích (okr. Kroměříž)
   (první manželka)
   Františka Lakomá (Ježková)
   sňatek: 3. 8. 1902, Cheb (manželství bylo rozvedeno 20. 9. 1918 v Brně)
   (druhá manželka)


  • děti

   Josef Fabián Lakomý
   Ottakar Antonín Lakomý
   Jaroslav Augustýn Lakomý
   Anna Františka Bartošová (Lakomá, poprvé vdaná Pirklová)
   Marie Lakomá

   další děti (1)...


  • rodiče

   Josefa Lakomá (Raclavská)
   Augustin Lakomý


  • ulice

   Jindřicha Procházky
   v domě č. 10 sídlo firmy (dnes Sekaninova)


  • události

   1913
   Založení NEOBROMU, továrny na fotografické potřeby
   spoluzakladatel firmy


  • autor

   MJ, Menš, Jord


Aktualizováno: 25. 07. 2019