Internetová encyklopedie dějin Brna

Andělín Kovář

  Andělín Kovář


  • * 27.7.1912 Vídeň (Rakousko) – † 5.9.1944 Mírov (okres Šumperk)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   "Všechny naše kroky musí vésti láska k národu i jeho štěstí." J. K. Tyl
   (motto na rodinném vzpomínkovém oznámení jeho smrti v říjnu 1945)

  • příčina úmrtí

   zahynul v káznici


  • bydliště

   Vídeň,
   Vedrovice,
   Olomouc,
   Dolní Kounice č. 600


  • vzdělání

   obecná škola ve Vedrovicích a Dolních Kounicích,
   tři třídy měšťanské školy v Dolních Kounicích (IV. třída v Brně Na Zvonařce),
   1927–1931 Vyšší průmyslová škola - obor strojnický (Brno, Sokolská ulice - zde maturita)

  • jiné pocty

   štábní kapitán in memoriam,
   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově v Dolních Kounicích


  • hrob

   vězeňský hřbitov na Mírově, po exhumaci v roce 1945 hřbitov v Dolních Kounicích


  • poznámky

   S rodiči se stěhoval koncem roku 1917 do své domovské obce Vedrovic (okr. Moravský Krumlov). V roce 1920 se přestěhovali do Dolních Kounic.
   Po maturitě se na jaře 1932 přihlásil k dělostřeleckému pluku do Lučence. Na podzim téhož roku odešel do školy pro záložní důstojníky v Košicích, po absolvování přidělen k dělostřeleckému pluku v Žilině. Odtud propuštěn na podzim 1933 po ukončení prezenční vojenské služby. Když nebyl přijat do vojenské akademie v Hranicích, "ačkoliv zkoušku s úspěchem složil a vojenské povolání neskonale miloval" (jak napsal v roce 1945 jeho otec v životopise syna pro Posádkové velitelství v Brně).
   Na jaře 1934 byl přijat k pluku lehkého dělostřelectva č. 6 ve Znojmě v hodnosti četaře, na podzim 1934 odešel do zbrojní školy v Plzni v hodnosti podporučíka. Po jejím absolvování přeložen v létě 1935 jako poručík do Zemské zbrojnice V v Olomouci, kde působil do roku 1937 - tehdy byl přeložen ke zbrojnímu technickému úřadu při Československé zbrojovce v Brně, kde zůstal až do svého zatčení pro činnost v ilegální organizaci Obrana národa dne 13. dubna 1940. V Obraně národa pracoval ve skupině Brno-východ, úsek Zbrojovka.
   Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, ve Vratislavi, na Mírově, ve Wolfenbüttelu, znovu ve Vratislavi, Wohlau, Briegu a opět na Mírově. Při druhém pobytu ve Vratislavi byl odsouzen 16. června 1942 k deseti letům káznice, když původní návrh trestu zněl smrt.
   Původně byl pohřben na hřbitově v Mírově, odkud byly ostatky exhumovány a slavnostně pohřbeny 28. října 1945 v Dolních Kounicích.
   K této příležitosti zřejmě otec nechal vytisknout i vzpomínkové úmrtní oznámení, jehož originál se nachází ve sbírkách Muzea města Brna.


  • obrazy

   img0186.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Stanislav Florián
   spolupráce v odboji Ladislav Holoubek
   spolupráce v odboji Bedřich Hudec
   spolupráce v odboji Vladimír Krejčí
   spolupráce v odboji Karel Kubeška
   spolupráce v odboji
   další osoby (6)...


  • rodiče

   Alois Kovář


  • sourozenci

   Bohumír Kovář


  • osoba na objektech

   oběti zaměstnanců Zbrojovky
   pomník: Lazaretní 7/01


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 04. 2019

Andělín Kovář. MuMB - sbírky, inv. č. 152 681.