doc. PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc.

* 30.8.1925 Znojmo – † 5.3.2000 Brno


významný historik, badatel, editor, zabývající se zejména historií raného středověku, především obdobím Velké Moravy


cena města

1995


vzdělání

1945–1949 FF MU - filozofie, anglistika, historie a prehistorie (1952 titul PhDr., 1959 CSc., 1978 habilitace z obecných dějin - práce odevzdána už v roce 1969, v roce 1987 získal titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

Řád svatého Metoděje (1985),
Stříbrná plaketa Františka Palackého (1988)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1950–1952 středoškolský profesor ve Znojmě,
1953–1956 knihovník v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně,
1956–1990 Slovanský ústav ČSAV, pobočka Brno (později Ústav dějin evropských socialistických zemí, Československo-sovětský institut, Ústav slavistiky),
1963–1985 externí pedagog na brněnské filozofické fakultě (dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance)


odborné a zájmové organizace

Svaz vědeckých pracovníků (zakládající člen),
Československo-jugoslávská historická komise,
Československý národní balkanistický komitét,
Československý národní byzantologický komitét,
Československá archeologická společnost,
Komise pro studium slovanských kultur středověku,
Muzejní a vlastivědná společnost,
Společnost pro Moravu a Slezsko,
Moravský národní kongres,
Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava

děti

Lubomíra Havlíková
Jana Svobodová (Havlíková)


Kal


Aktualizováno: 29. 02. 2020