Internetová encyklopedie dějin Brna

Lubomír Emil Havlík

  doc. PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc.


  • * 30.8.1925 Znojmo – † 5.3.2000 Brno


  • významný historik, badatel, editor, zabývající se zejména historií raného středověku, především obdobím Velké Moravy


  • cena města

   1995


  • vzdělání

   1945–1949 FF MU - filozofie, anglistika, historie a prehistorie (1952 titul PhDr., 1959 CSc., 1978 habilitace z obecných dějin - práce odevzdána už v roce 1969, v roce 1987 získal titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Řád svatého Metoděje (1985),
   Stříbrná plaketa Františka Palackého (1988)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1950–1952 středoškolský profesor ve Znojmě,
   1953–1956 knihovník v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně,
   1956–1990 Slovanský ústav ČSAV, pobočka Brno (později Ústav dějin evropských socialistických zemí, Československo-sovětský institut, Ústav slavistiky),
   1963–1985 externí pedagog na brněnské filozofické fakultě (dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz vědeckých pracovníků (zakládající člen),
   Československo-jugoslávská historická komise,
   Československý národní balkanistický komitét,
   Československý národní byzantologický komitét,
   Československá archeologická společnost,
   Komise pro studium slovanských kultur středověku,
   Muzejní a vlastivědná společnost,
   Společnost pro Moravu a Slezsko,
   Moravský národní kongres,
   Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava


  • obrazy

   img14718.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Cecilie Havlíková


  • děti

   Lubomíra Havlíková
   Jana Svobodová (Havlíková)


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 29. 02. 2020

Lubomír Emil Havlík. Snímek jsme získali z archivu rodiny Havlíkovy. Děkujeme.