Internetová encyklopedie dějin města Brna

Lubomír Emil Havlík

  doc. PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc.


  • * 30.8.1925 Znojmo – † 5.3.2000 Brno


  • významný historik, badatel, editor, zabývající se zejména historií raného středověku, především obdobím Velké Moravy


  • cena města

   1995


  • vzdělání

   1945–1949 FF MU - filozofie, anglistika, historie a prehistorie (1952 titul PhDr., 1959 CSc., 1978 habilitace z obecných dějin - práce odevzdána už v roce 1969, v roce 1987 získal titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   Řád svatého Metoděje (1985),
   Stříbrná plaketa Františka Palackého (1988)


  • dílo

   zobrazit Věnoval se problematice dějin jednotlivých slovanských státních útvarů a národností a vzájemných vztahů mezi nimi; etnogenezi Slovanů a genezi feudální společnosti a státu ve slovanském prostředí; historickému vývoji středověké Moravy včetně Velké Moravy.

   - Magnae Moraviae fontes historici (Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1966–1977; byl hlavním editorem)

   - Morava v 9.–10. století. K problematice politického postavení, sociální a vládní struktury a organizace (Praha, Academia 1978, 160 s.)

   - Dějiny středověké Gruzie (Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1980, 138 s.)

   - Geneze feudální společnosti a státu ve slovanském prostředí (Praha, Československo-sovětský institut ČSAV 1987, 169 s.)

   - Kronika o Velké Moravě (Brno, Blok 1987, 276 s.)

   - Slovanské státní útvary raného středověku. Politické postavení, společenská a vládní organizace státních útvarů ve východní, střední a jihovýchodní Evropě od 8. do 11. století (Praha, Academia 1987, 250 s.)

   - Kronika o Velké Moravě (Brno, JOTA 1992, 339 s.)

   - Moravské letopisy. Dějiny Moravy v datech (Brno, JOTA 1993, 190 s.)

   - Svatopluk Veliký, král Moravanů a Slovanů (Brno, JOTA 1994, 129 s.)

   - Dějiny královského města Znojma a znojemského kraje od nejstarších dob do sedmdesátých let 19. století (Brno, vlastním nákladem 1998, 271 s.)


  • zaměstnání

   1950–1952 středoškolský profesor ve Znojmě,
   1953–1956 knihovník v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně,
   1956–1990 Slovanský ústav ČSAV, pobočka Brno (později Ústav dějin evropských socialistických zemí, Československo-sovětský institut, Ústav slavistiky),
   1963–1985 externí pedagog na brněnské filozofické fakultě (dějiny slovanských národů ve středověku a dějiny Byzance)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz vědeckých pracovníků (zakládající člen),
   Československo-jugoslávská historická komise,
   Československý národní balkanistický komitét,
   Československý národní byzantologický komitét,
   Československá archeologická společnost,
   Komise pro studium slovanských kultur středověku,
   Muzejní a vlastivědná společnost,
   Společnost pro Moravu a Slezsko,
   Moravský národní kongres,
   Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava


  • obrazy

   img14718.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Jubilující Doc. PhDr. Lubomír Emil Havlík, DrSc., Eq.M"
   "Doc. PhDr. Lubomír Havlík, DrSc. zemřel"
   "Zemřel moravský historik Lubomír E. Havlík"


  • partneři

   Cecilie Havlíková


  • děti

   Lubomíra Havlíková
   Jana Svobodová (Havlíková)


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 26. 08. 2018

Lubomír Emil Havlík. Snímek jsme získali z archivu rodiny Havlíkovy. Děkujeme.