prof. PhDr. Milan Kopecký, DrSc.

* 14.5.1925 Brno – † 17.9.2006 Brno


literární historik a teoretik, editor


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1944 maturita),
1945–1948 FF MU - obor čeština a ruština (1949 titul PhDr., 1959 CSc., 1962 habilitace, 1972 profesor pro dějiny české literatury, 1980 DrSc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

totálně nasazen jako stavební dělník,
1948–1953 učitel na obchodní akademii a gymnáziu v Břeclavi,
1953–1991 FF MU: mj. v letech 1976–1990 vedoucí katedry české a slovenské literatury, v letech 1971–1976 děkan; v letech 1991–1998 na fakultě působil ještě jako externista,
1990–1992 Slezská univerzita v Opavě


odborné a zájmové organizace

Muzejní spolek pro uchování bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou (předseda),
Literárněvědná společnost při ČSAV (vědecký tajemník brněnské odbočky)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 43, hrob č. 521–522
osoby


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

27. 4. 1960
Ustavení brněnské pobočky Literárněvědné společnosti
jednatel


hub, Kal, mát


Aktualizováno: 09. 02. 2020