doc. PhDr. Jiří Levý, DrSc.

* 8.8.1926 Košice – † 17.1.1967 Brno


literární teoretik a historik, průkopník oboru teorie překladu, vysokoškolský pedagog


bydliště

Brno:
- Stojanova 3 (1948)
- Havlíčkova 27


vzdělání

reálné gymnázium v Praze (1946 maturita),
FF MU v Brně - obory anglistika a čeština (1949 titul PhDr., 1957 CSc., 1958 habilitace z oboru teorie literatury, 1965 DrSc.)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1950–1963 výuka teorie literatury a anglistiky na FF UP v Olomouci (souběžně působil nejprve externě, od roku 1964 řádně na FF UJEP v Brně)


odborné a zájmové organizace

Literárněvědná společnost,
Kruh moderních filologů,
Svaz překladatelů (předseda)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 4, hrob č. 179 (rodinný hrob)


pojmenováno

Překladatelská soutěž Jiřího Levého (pořádá Obec překladatelů pro začínající překladatele - věkový limit 35 let)osoby


ulice

Stojanova
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub, Kal


Aktualizováno: 27. 04. 2022