doc. RNDr. Dušan Papoušek, DrSc.

* 8.5.1930 Brno – † 14.10.2010


vědec, vysokoškolský učitel, spisovatel


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

reálné gymnázium v Brně (1949 maturita),
PřF UJEP v Brně - obor fyzika-chemie (1953 ukončení studia, 1957 titul. CSc., 1960 docent fyzikální chemie)


dílo

zobrazit


zaměstnání

asistent a odborný asistent fyzikální chemie na PřF UJEP v Brně (1953–1961),
Ústav fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV v Praze (1963–1990)hub


Aktualizováno: 03. 05. 2020