Internetová encyklopedie dějin Brna

Dušan Papoušek

  doc. RNDr. Dušan Papoušek, DrSc.


  • * 8.5.1930 Brno – † 14.10.2010


  • vědec, vysokoškolský učitel, spisovatel


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně (1949 maturita),
   PřF UJEP v Brně - obor fyzika-chemie (1953 ukončení studia, 1957 titul. CSc., 1960 docent fyzikální chemie)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   asistent a odborný asistent fyzikální chemie na PřF UJEP v Brně (1953–1961),
   Ústav fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV v Praze (1963–1990)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 03. 05. 2020