Čeněk Kramoliš

* 7.12.1862 Rožnov pod Radhoštěm (okres Vsetín) – † 16.6.1949 Brno


spisovatel, pedagog, vlastivědný a osvětový pracovník


pseudonym

Č. Šilomark, K. Čeněk


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

v roce 1938 při poslechu zpráv o mnichovské kapitulaci v důsledku rozrušení částečně ohluchl a oslepl, ale ani tento handicap ho neodradil od další práce


bydliště

Kloboučky čp. 107 (doloženo nejméně v letech 1894–1900),
Brno, Havlíčkova 35


vzdělání

gymnázium ve Valašském Meziříčí,
učitelský ústav Příboře (1878–1882)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel v Krásensku (1882–1886), Marefích (1886–1889), řídicí učitel v Kloboučkách u Bučovic (1889–1900),
odborný učitel na měšťanské škole ve Vyškově (do roku 1907),
okresní školní inspektor (od 1. 1. 1908) a zároveň ředitel dívčí měšťanské školy (v letech 1911–1925) v Hranicích na Moravě, v roce 1925 byl ze zdravotních důvodů přeložen do výslužby


odborné a zájmové organizace

Valašský krúžek v Brně (spoluzakladatel)


hrob

hřbitov Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm


pojmenováno

Kramolišova ulice (v Ostravě, Valašských Kloboukách, Hranicích).
V Brumově-Bylnici je ulice Č. Kramoliše.
Kramolišov (čtvrť v Rožnově pod Radhoštěm).


poznámky

Pro svůj špatný zdravotní stav (těžký úraz v roce 1930) se přestěhoval k dceři do Brna (1935), kde zpracovával své záznamy.
Dne 10. 6. 1946 se účastnil tryzny v Kounicových kolejích a jako tehdy nejstarší žjící moravský spisovatel položil „růžičku lásky na hrob“ na místě popraviště (Místa zkropená krví, s. 535).
partneři

Julie Kramolišová (Šmídová)
sňatek: 26. 4. 1892, Tršiceulice

Havlíčkova
bydliště doložené v roce 1948


hub, Menš


Aktualizováno: 24. 08. 2023