Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Hnát

  PhDr. ing. Jaroslav Hnát, CSc.


  • * 16.1.1922 Plzeň – † 26.8.1992


  • dlouholetý vedoucí Kabinetu názorných pomůcek UJEP v Brně, asistent na katedře pedagogiky, autor statí o výukovém filmu a výukových filmů


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   střední průmyslová textilní škola v Plzni,
   Vysoká škola hospodářských věd v Praze (absolvoval v roce 1950),
   1962–1966 FF MU - obor pedagogika (1969 titul PhDr., 1970 CSc.)


  • dílo

   - Výukový film jako problém vyučovací techniky (1970)
   - Vyučovací technika (1971)


  • zaměstnání

   1951–1954 revizor v Ústřední radě družstev,
   1954–1961 Výzkumný ústav vlnařský v Brně,
   1961–1986 Univerzita J. E. Purkyně v Brně: vedoucí celouniverzitního Kabinetu názorných pomůcek, odborný asistent na katedře pedagogiky FF MU

  • odborné a zájmové organizace

   Klub filmařů při Elektrotechnických závodech J. Fučíka v Brně (od roku 1951)


  • prameny, literatura


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 23. 08. 2014