PhDr. ing. Jaroslav Hnát, CSc.

* 16.1.1922 Plzeň – † 26.8.1992


dlouholetý vedoucí Kabinetu názorných pomůcek UJEP v Brně, asistent na katedře pedagogiky, autor statí o výukovém filmu a výukových filmů


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

střední průmyslová textilní škola v Plzni,
Vysoká škola hospodářských věd v Praze (absolvoval v roce 1950),
1962–1966 FF MU - obor pedagogika (1969 titul PhDr., 1970 CSc.)


dílo

- Výukový film jako problém vyučovací techniky (1970)
- Vyučovací technika (1971)


zaměstnání

1951–1954 revizor v Ústřední radě družstev,
1954–1961 Výzkumný ústav vlnařský v Brně,
1961–1986 Univerzita J. E. Purkyně v Brně: vedoucí celouniverzitního Kabinetu názorných pomůcek, odborný asistent na katedře pedagogiky FF MU


odborné a zájmové organizace

Klub filmařů při Elektrotechnických závodech J. Fučíka v Brně (od roku 1951)hub, Kal


Aktualizováno: 23. 08. 2014