Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Křivánek

  prof. Ing. Vladimír Křivánek, DrSc.


  • * 12.11.1890 Kijev – † 18.7.1971


  • vysokoškolský pedagog, odborník na parní turbíny


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   od 1. 10. 1913 nastoupil vojenskou službu, na které byl nucen setrvat až do skončení 1. světové války


  • bydliště

   Brno Šmídkova 12


  • vzdělání

   v roce 1905 se rodina vrátila do Čech, na základě přijímací zkoušky přijat do čtvrté třídy na české reálce na Vinohradech - zde v roce 1909 maturoval,
   v letech 1909–1913 studoval na Vysoké škole technické v Curychu (obor strojního inženýrství)

  • vyznamenání a pocty

   Řád práce


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Spojené strojírny v Plzni - konstrukce parních turbín (od 1. 2. 1919),
   po sloučení podniku se Škodovými závody pracoval krátce v oddělení pro konstrukci kondenzací a čerpadel, potom opět jako konstruktér-detailista v oddělení turbín (stroje pro Ervěnickou elektrárnu), později i šéfkonstruktér a přednosta oddělení parních turbín,
   15. 11. 1933 jmenován mimořádným profesorem stavby strojů II na ČVŠT v Brně,
   1. 7. 1937 jmenován řádným profesorem; děkanem strojního a elektrotechnického inženýrství byl v letech 1937/1938 a 1946/1947,
   1. 10. 1951 přeložen na Slovenskou vysokou školu technickou do Bratislavy


  • obrazy

   img14815.jpg


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Anna Křivánková (Dědinová)
   sňatek: 7. 11. 1916


  • ulice

   Šmídkova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat


Aktualizováno: 30. 05. 2013

Vladimír Křivánek. Zdroj: Archiv VUT v Brně, Sbírka fotografií.