Dalibor Spilka

* 13.3.1931 Brno – † 6.6.1997 Brno


hudební skladatel a kritik


bydliště

Brno, Mezírka 43


vzdělání

1942–1950 gymnázium,
1950–1951 roční abiturientský kurs na brněnské konzervatoři,
1951–1955 JAMU


dílo

Všestranná a poměrně rozsáhlá Spilkova kompoziční činnost zahrnuje více než dvě stě opusů.Dominující sborová tvorba rozvíjí rodinnou tradici v návaznosti na dědečka Viléma Steinmana, sbormistra, a otce Zdeňka Spilku, básníka.
Svědectvím Spilkova intimního vztahu k poezii českých a moravských básníků jsou písňové cykly na texty Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína, Jana Čarka, Františka Halase, Vítězslava Nezvala, Františka Kábela, Jiřího Karena, Oldřicha Mikuláška, Karla Hlaváčka, Josefa Svatopluka Machara, Josefa Suchého, Olgy Berggolcové i Zdeňka a Vratislava Spilků. Zastoupena je též lidová poezie.
Součástí Spilkových aktivit byla též tvorba kritická. V 70. a 80. letech působil jako referent pro brněnskou redakci Lidové demokracie, pro niž psal recenze o koncertním dění v Brně. Tvořil též průvodní texty ke koncertům Státní filharmonie Brno a přispíval např. do sborníků konzervatoře. Své pedagogické zkušenosti zúročil jako spoluautor knihy První pěvecké kroky (Brno 1988).


zaměstnání

od roku 1957 dirigent brněnského souboru Radost,
1958–1959 umělecký vedoucí souboru Radost,
1959–1967 Střední pedagogická škola v Boskovicích (učitel hudební výchovy, hry na klavír a sborového zpěvu),
1967–1971 pobočka brněnské konzervatoře v Kroměříži (zástupce ředitele, vyučoval hudebně teoretické předměty, v roce 1969 obnovil varhanní oddělení),
v období normalizace se vrátil na brněnskou konzervatoř, kde vyučoval skladbu a hudební teorii, též základy dirigování,
v 90. letech stál v čele oddělení hudební teorie, významně se zasloužil o obnovení výuky kompozice a dirigování jako samostatných oborů


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelů


poznámky

pohřben v rodinném hrobě na Ústředním hřbitově města Brna, Vídeňská 96, skup. 100, hrob č. 356osoby

Lubomír Bartoň
interpretoval Spilkovy skladby Hana Pelikánová
interpretovala Spilkovu hudbu Vilém Steinman
dědeček


partneři

Jana Spilková (Zbořilová)
sňatek: 27. 7. 1963sourozenci

ulice

Mezírka
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 21. 04. 2022