Břetislav Bakala

* 12.2.1897 Fryšták (okres Zlín) – † 1.4.1958 Brno


všestranný hudebník, dirigent, sbormistr, klavírista, korepetitor, skladatel


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

zakladatel Symfonického orchestru v Brně, komorního orchestru a tradice symfonických koncertů rozhlasového orchestru, v roce 1936 se stal po Ferdinandu Vachovi sbormistrem Vachova sboru moravských učitelek


bydliště

Brno:
- Husova 8a
- Na pískách 4
- Zahradníkova 10
- Smetanova 7 (1948)


čestný občan

Fryšták


vzdělání

arcibiskupské gymnázium v Kroměříži,
od roku 1909 klasické gymnázium v Brně,
1912–1915 Janáčkova varhanická škola,
klavírní školení u Marie Kuhlové,
od roku 1919 Konzervatoř v Brně,
Janáčkova mistrovská škola (1923 absolutorium)


vyznamenání a pocty

Cena osvobození města Brna (1948),
zasloužilý umělec (1954)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1920–1925, 1929–1931 korepetitor a dirigent Národního divadla v Brně,
září 1925–květen 1926 varhaník v katedrále ve Philadelphii (USA),
od roku 1926 pianista a kapelník Československého rozhlasu v Brně,
umělecký ředitel a hlavní dirigent Státní filharmonie Brno,
od roku 1936 dirigent Vachův sbor moravských učitelek,
od roku 1951 profesor JAMU Brno


odborné a zájmové organizace

Svaz československých skladatelů


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestný kruh, skup. 25e, hrob č. 58


pojmenováno

Kulturní sál Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí 1 (1. 9. 1990)


poznámky

Během první světové války sloužil v Podgorici v Černé hoře, bojů se nezúčastnil, onemocněl tam však tyfem.
Krátce působil ve Spojených státech, kde se zdokonalil ve hře na klavír a varhany.
Za druhé světové války prosadil pořádání symfonických koncertů ve spolupráci s Unií českých hudebníků. První se uskutečnil roku 1940. Koncerty se staly národními manifestacemi.pojmenované ulice

Bakalovo nábřeží (Štýřice)osoby

Soňa Červená
šéf symfonického orchestru ji obsazoval v letech 1954 až 1957 do rozhlasových koncertů a nahrávek Marie Dvořáková
pedagožka Alois Fiala
student Antonín Gšventner
spolužák Josef Jakubec
fagotista v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu Brno
další osoby (6)...


partneři

Marie Bakalová (Šíšová)
sňatek: 21. 1. 1925, Brno (kostel sv. Tomáše)

ulice

Husova
bydliště doložené v roce 1925 Na pískách
bydliště doložené v letech 1930–1933 (dnes Bayerova) Zahradníkova
bydliště doložené v letech 1934–1935 Smetanova
bydliště doložené v letech 1935–1958


osoba na objektech

B. Bakala
busta: Komenského náměstí 8/03 B. Bakala
pamětní deska: Smetanova 7/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb, Vyšší odborná škola zdravotnická, Sál B. Bakaly
Žerotínovo náměstí 6/533
po něm je koncertní sál pojmenován


události

27. 11. 1928
Založení hudebního sdružení Collegium musicum na brněnské filozofické fakultě
s hudebním sdružením spolupracoval
25. 2. 1912
První veřejné vystoupení Vachova sboru moravských učitelek
1936–1958 sbormistr Vachova sboru moravských učitelek


související odkazy

Fl, Menš, mát


Aktualizováno: 25. 12. 2018