Viktor Kamil Jeřábek

* 4.2.1859 Litomyšl (okres Svitavy) – † 16.4.1946 Litomyšl


učitel, spisovatel, publicista


pseudonym

Vítězslav Kamil


bydliště

Litomyšl, Osík, Oslavany, Silůvky, Prštice,
Obřany u Brna (od roku 1906),
Brno, Dvořákova - učitelský dům (do roku 1944),
opět Litomyšl


vzdělání

reálka v Litomyšli (1875 maturitní zkouška),
roční studium na učitelském ústavu v Kutné Hoře


jiné pocty

Officier d´Academie francaise


dílo

zobrazit


zaměstnání

podučitel v Osíku,
učitel v Oslavanech, v Silůvkách (od roku 1881), Pršticích (od roku 1887), Obřanech u Brna (na obou místech téměř 20 let) - ředitel školy


odborné a zájmové organizace

Moravské kolo spisovatelů - předseda (1912–1921),
jednatel spolku Svatobor pro Moravu (od roku 1929),
funkcionář Sokola,
člen Učitelských jednot,
redaktor časopisu Divadelní šepty


pojmenováno

jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


poznámky

Své druhé jméno Kamil přijal po své první velké lásce Kamile z Oslavan.
Byl velkým přítelem spisovatelky Gabriely Preissové, s níž pravidelně vedl korespondenci.pojmenované ulice

Jeřábkova (Černá Pole)osoby

Marie Holzová
spolu se starší sestrou se stala hrdinkou povídek spisovatele Bohuslav Kilian
přítel Emil Olšovský - Knos
přítel Ema Pechová
přítelkyně Gabriela Preissová
přítelkyně


partneři

Marie Jeřábková (Císařová)
sňatek: 4. 8. 1892, Litomyšl
ulice

Dvořákova
bydliště


osoba na objektech

V. K. Jeřábek
pamětní deska: Hlaváčova 6/02


události

22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016
24. 3. 1912
Ustavující schůze Moravského kola spisovatelů
předseda Moravského kola spisovatelů


související odkazy

Do, MŠ


Aktualizováno: 27. 11. 2020