Internetová encyklopedie dějin Brna

Viktor Kamil Jeřábek

  Viktor Kamil Jeřábek


  • * 4.2.1859 Litomyšl (okres Svitavy) – † 16.4.1946 Litomyšl


  • učitel, spisovatel, publicista


  • pseudonym

   Vítězslav Kamil


  • bydliště

   Litomyšl, Osík, Oslavany, Silůvky, Prštice,
   Obřany u Brna (od roku 1906),
   Brno, Dvořákova - učitelský dům (do roku 1944),
   opět Litomyšl


  • vzdělání

   reálka v Litomyšli (1875 maturitní zkouška),
   roční studium na učitelském ústavu v Kutné Hoře

  • jiné pocty

   Officier d´Academie francaise


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   podučitel v Osíku,
   učitel v  Oslavanech, v Silůvkách (od roku 1881), Pršticích (od roku 1887), Obřanech u Brna (na obou místech téměř 20 let) - ředitel školy

  • odborné a zájmové organizace

   Moravské kolo spisovatelů - předseda (1912–1921),
   jednatel spolku Svatobor pro Moravu (od roku 1929),
   funkcionář Sokola,
   člen Učitelských jednot,
   redaktor časopisu Divadelní šepty


  • pojmenováno

   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016


  • poznámky

   Své druhé jméno Kamil přijal po své první velké lásce Kamile z Oslavan.
   Byl velkým přítelem spisovatelky Gabriely Preissové, s níž pravidelně vedl korespondenci.


  • obrazy

   img0071.jpg img9965.jpg img9966.jpg


  • pojmenované ulice

   Jeřábkova (Černá Pole)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Marie Holzová
   spolu se starší sestrou se stala hrdinkou povídek spisovatele Emil Olšovský- Knos
   přítel Ema Pechová
   přítelkyně Gabriela Preissová
   přítelkyně


  • partneři

   Marie Jeřábková (Císařová)
   sňatek: 4. 8. 1892, Litomyšl


  • děti

   Čestmír Jeřábek
   Jiří Jeřábek
   Ctibor Jeřábek
   Milíč Jeřábek


  • rodiče

   Jan Jeřábek
   Rozálie Jeřábková (Kuklová)


  • ulice

   Dvořákova
   bydliště


  • události

   22. 12. 2016
   Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
   jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016
   24. 3. 1912
   Ustavující schůze Moravského kola spisovatelů
   předseda Moravského kola spisovatelů


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Do, MŠ


Aktualizováno: 03. 12. 2018

Viktor Kamil Jeřábek. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.