prof. RNDr. Petr Černý, CSc., dr. h. c.

* 8.1.1934 Brno – † 7.4.2018


špičkový odborník v mineralogii, petrochemii a petrologii; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Kanada


zajímavé okolnosti

od roku žil 1968 v zahraničí


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1956 absolvent, 1965 titul RNDr., 1966 CSc.)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (19. 4. 1991)


jiné pocty

Bořického medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


zaměstnání

1956–1962 Geologický průzkum n. p., Brno (mineralog-petrograf),
1962–1964 Moravské muzeum v Brně (výzkumný pracovník),
od roku 1964 University of Manitoba ve Winnipegu:
- 1971–1974 asistent profesor
- 1974–1980 docent
- 1980–1999 řádný profesor
- 1999–2000 vedoucí vědecký pracovník
- 2000 emeritní profesor


odborné a zájmové organizace

Americká mineralogická společnost,
Manitobská mineralogická společnost

Kal, LucKub


Aktualizováno: 08. 01. 2024