prof. RNDr. Petr Černý, CSc.

* 8.1.1934 Brno


špičkový odborník v mineralogii, petrochemii a petrologii; čestný doktor Masarykovy univerzity


státní příslušnost

Kanada


zajímavé okolnosti

od roku žije 1968 v zahraničí


vzdělání

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1956 absolvent, 1965 titul RNDr., 1966 CSc.)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (19. 4. 1991)


jiné pocty

Bořického medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


zaměstnání

1956–1962 Geologický průzkum,
1962–1964 Moravské muzeum v Brně,
1964–1968 Geologický ústav ČSAV,
od roku 1968 University of Manitoba ve Winnipegu (1980 řádný profesor)


odborné a zájmové organizace

Americká mineralogická společnost,
Manitobská mineralogická společnostKal


Aktualizováno: 10. 02. 2022