Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Černý

  prof. RNDr. Petr Černý, CSc.


  • * 8.1.1934 Brno


  • špičkový odborník v mineralogii, petrochemii a petrologii; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • státní příslušnost

   Kanada


  • zajímavé okolnosti

   od roku žije 1968 v zahraničí


  • vzdělání

   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (1956 absolvent, 1965 titul RNDr., 1966 CSc.)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (19. 4. 1991)

  • jiné pocty

   Bořického medaile Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy


  • zaměstnání

   1956–1962 Geologický průzkum,
   1962–1964 Moravské muzeum v Brně,
   1964–1968 Geologický ústav ČSAV,
   od roku 1968 University of Manitoba ve Winnipegu (1980 řádný profesor)

  • odborné a zájmové organizace

   Americká mineralogická společnost,
   Manitobská mineralogická společnost


  • prameny, literatura


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 07. 01. 2016