RNDr. Anežka Hrabětová-Uhrová, CSc.

* 5.9.1900 Lomnice (okres Brno-venkov) – † 4.5.1981 Brno


botanička, uznávaná odbornice na hlohy; ekoložka, historička botaniky
partner osobnosti: prof. RNDr. Sergěj Hrabě, DrSc.


pseudonym

Anežka Pětová


rodné jméno

Uhrová


bydliště

Lomnice čp. 80 (rodný dům)

Brno:
- Zemědělská 1
- Sokolská 12
- Bedřicha Macků, dnes Údolní 26 (1948)


vzdělání

1919–1924 české státní dívčí reálné gymnázium v Brně,
1924–1929 PřF MU - přírodopis a zeměpis (1933 titul RNDr., 1958 CSc.)


zaměstnání

výuka na středních školách (České Budějovice, Brno),
botanický ústav VŠZ v Brně (nakonec v botanickém ústavu na PřF MU - do roku 1958, kdy byla kvůli náboženskému přesvědčení penzionována)


odborné a zájmové organizace

Moravskoslezská akademie věd přírodních,
Klub přírodovědecký v Brně,
Československá biologická společnost,
Botanická společnost,
Společnost pro dějiny věd a techniky,
Mykologický kroužek při Moravském muzeu v Brně,
Sbor ochrany přírody,
Svaz pro ochranu přírody a krajinyosoby

Augustin Uher
A. Uher byl svědkem na sňatku sestry A. Hrabětové - Uhrové


partneři

Sergěj Hrabě
sňatek: 4. 10. 1934, Brno, (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)


dětiulice

Zemědělská
bydliště doložené v roce 1934 Sokolská
bydliště Údolní
bydliště doložené v roce 1848 (tehdy Bedřicha Macků)


Kal, Menš


Aktualizováno: 23. 01. 2020