Internetová encyklopedie dějin Brna

Anežka Kantnerová

  Anežka Kantnerová


  • * 12.2.1905 Rokytnice u Přerova – † 7.2.1956 u Svitav


  • pracovnice v zemědělství


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   při dopravní nehodě


  • bydliště

   Jehnice u Brna (dnes Brno-Jehnice)


  • vyznamenání a pocty

   Za zásluhy o výstavbu (1952),
   Řád práce (1952),
   Řád republiky (číslo matriky 95, propůjčen 30. 4. 1953)


  • zaměstnání

   děvečka u různých sedláků, od roku 1948 pracovala na státním statku v Jehnicích u Brna jako dojička, později instruktorka ministerstva zemědělství

  • politická orientace

   KSČ (od roku 1950)


  • poznámky

   Pocházela z velmi chudé rodiny, měla osm sourozenců. Když otec odešel za první světové války na frontu, matka s dětmi se přestěhovala do Provodova, kde byly děti rozděleny po selských usedlostech a pásly dobytek. Anežka pracovala jako děvečka u různých tamních sedláků.
   V roce 1928 se provdala za Antonína Kantnera, společně odešli pracovat jako deputátníci ke statkáři Tesaříkovi do Nemochovic, kde byli asi 12 let. Vystřídali ještě různé deputáty na velkostatcích, do Jehnic u Brna přišli v roce 1948.
   Po založení státního statku (byl to Československý státní statek Troubsko, oddělení Jehnice -Menš) pracovala Anežka Kantnerová jako krmička a dojička krav. Slovy tehdejšího jehnického kronikáře: „Na státním statku se Anežka Kantnerová věnovala krmení a dojení krav, což činila podle vzoru sovětské dojičky s. Malininové. Z počátku se jí práce nedařila, měla průměr na 1 dojnici 4 1/2 l mléka. Během 1 měsíce zvýšila dojivost na 6 l a do konce roku docílila 10 l mléka od jedné dojnice. V roce 1952 učinila závazek, že docílí 12 l od jedné dojnice. Tento závazek během roku překročila a docílila celoroční průměr 15 l od jedné krávy z celkového počtu 28 krav.“
   Obdržela vysoká vyznamenání a byla pověřena přednáškami o svém způsobu dojení a ošetřování dojnic pro státní statky a JZD, kde měli nízkou dojivost. Přednášela také k této tématice na Vysoké škole zemědělské v Brně, účastnila se rozhlasových besed, byla vyslána k přednáškám do NDR.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Antonín Kantner
   sňatek: 1928


  • děti

   Antonín Kantner


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018