Anežka Kantnerová

* 12.2.1905 Rokytnice u Přerova – † 7.2.1956 u Svitav


pracovnice v zemědělství


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

při dopravní nehodě


bydliště

Jehnice u Brna (dnes Brno-Jehnice)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1952),
Řád práce (1952),
Řád republiky (číslo matriky 95, propůjčen 30. 4. 1953)


zaměstnání

děvečka u různých sedláků, od roku 1948 pracovala na státním statku v Jehnicích u Brna jako dojička, později instruktorka ministerstva zemědělství


politická orientace

KSČ (od roku 1950)


poznámky

Pocházela z velmi chudé rodiny, měla osm sourozenců. Když otec odešel za první světové války na frontu, matka s dětmi se přestěhovala do Provodova, kde byly děti rozděleny po selských usedlostech a pásly dobytek. Anežka pracovala jako děvečka u různých tamních sedláků.
V roce 1928 se provdala za Antonína Kantnera, společně odešli pracovat jako deputátníci ke statkáři Tesaříkovi do Nemochovic, kde byli asi 12 let. Vystřídali ještě různé deputáty na velkostatcích, do Jehnic u Brna přišli v roce 1948.
Po založení státního statku (byl to Československý státní statek Troubsko, oddělení Jehnice -Menš) pracovala Anežka Kantnerová jako krmička a dojička krav. Slovy tehdejšího jehnického kronikáře: „Na státním statku se Anežka Kantnerová věnovala krmení a dojení krav, což činila podle vzoru sovětské dojičky s. Malininové. Z počátku se jí práce nedařila, měla průměr na 1 dojnici 4 1/2 l mléka. Během 1 měsíce zvýšila dojivost na 6 l a do konce roku docílila 10 l mléka od jedné dojnice. V roce 1952 učinila závazek, že docílí 12 l od jedné dojnice. Tento závazek během roku překročila a docílila celoroční průměr 15 l od jedné krávy z celkového počtu 28 krav.“
Obdržela vysoká vyznamenání a byla pověřena přednáškami o svém způsobu dojení a ošetřování dojnic pro státní statky a JZD, kde měli nízkou dojivost. Přednášela také k této tématice na Vysoké škole zemědělské v Brně, účastnila se rozhlasových besed, byla vyslána k přednáškám do NDR.partneři

Antonín Kantner
sňatek: 1928Menš


Aktualizováno: 02. 12. 2018