Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Ondra

  Josef Ondra


  • * 6.6.1905 Brno-Kníničky – † 14.7.1944 Praha, Pankrác


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   zahynul ve věznici


  • bydliště

   Kníničky: čp. 69 (rodný dům), čp. 72 (bydliště)


  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 10329) udělen prezidentem ČSR dne 20. října 1945 za uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Československé republiky (vyznamenání bylo 10. 12. 1945 předáno manželce Heleně Ondrové)

  • jiné pocty

   MNO vystavilo podle zákona č. 255/1946 Sb. Josefu Ondrovi Osvědčení, že byl účastníkem národního boje za osvobození


  • zaměstnání

   Zbrojovka Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz dobrovolných hasičů v Kníničkách - velitel,
   ochotnické divadlo v Kníničkách


  • poznámky

   Zatčen 1. února 1943 pro odbojovou činnost (přechovávání zbraní a pomoc rodinám zatčených odbojářů). Vězněn v Kounicových kolejích v Brně, v listopadu 1943 převezen do Breslau (dnes Vratislav) v Polsku.
   V únoru 1944 převezen zpět do Brna k soudu. Odsouzen k trestu smrti, poté převezen do Prahy na Pankrác, kde se čekalo 100 dní na vykonání rozsudku (údajně byl omilostněn, ale 14. 7. 1944 zemřel).
   Podle úmrtního listu zemřel na zápal plic – TBC plic a byl pohřben do společného hrobu na hřbitově v Ďáblicích (úmrtní list byl na žádost manželky vystaven až 1. 2. 1946 Magistrátem hlavního města Prahy (kapitulační konzistoří v Praze XIV.).
   (Podle zachovalých dokladů uváděné údaje doplnil Josef Ondra, syn, nar. 28. 4. 1930 v Brně-Kníničkách, děkujeme).


  • obrazy

   img6509.jpg img6510.jpg img6511.jpg img6512.jpg img6513.jpg img6514.jpg


  • pojmenované ulice

   Ondrova (Kníničky)


  • prameny, literatura


  • partneři

   Helena Strážnická (Hejdová, ovdovělá Ondrová)
   sňatek: 13. 11. 1927


  • děti

   Blažej Ondra
   Josef Ondra


  • rodiče

   Jan Ondra
   Alžběta Ondrová (Kubinová)


  • osoba na objektech

   oběti zaměstnanců Zbrojovky
   pomník: Lazaretní 7/01 oběti 2. světové války
   pamětní deska: Ondrova 23/01 J. Ondra
   pamětní deska: Ondrova 25/01 J. Ondra
   pamětní deska: Ondrova 4/01


  • události

   5. 7. 2009
   Odhalení pamětní desky Josefa Ondry
   účastník protifašistického odboje


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 14. 10. 2020

Dokument o udělení Československého válečného kříže 1939 Josefu Ondrovi. Pro Encyklopedii dějin Brna poskytla rodina Ondrova, děkujeme.