Josef Ondra

* 6.6.1905 Brno-Kníničky – † 14.7.1944 Praha, Pankrác


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul ve věznici


bydliště

Kníničky: čp. 69 (rodný dům), čp. 72 (bydliště)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam (číslo matriky 10329) udělen prezidentem ČSR dne 20. října 1945 za uznání bojových zásluh, které získal v boji za osvobození Československé republiky (vyznamenání bylo 10. 12. 1945 předáno manželce Heleně Ondrové)


jiné pocty

MNO vystavilo podle zákona č. 255/1946 Sb. Josefu Ondrovi Osvědčení, že byl účastníkem národního boje za osvobození


zaměstnání

Zbrojovka Brno


odborné a zájmové organizace

Svaz dobrovolných hasičů v Kníničkách - velitel,
ochotnické divadlo v Kníničkách


poznámky

Zatčen 1. února 1943 pro odbojovou činnost (přechovávání zbraní a pomoc rodinám zatčených odbojářů). Vězněn v Kounicových kolejích v Brně, v listopadu 1943 převezen do Breslau (dnes Vratislav) v Polsku.
V únoru 1944 převezen zpět do Brna k soudu. Odsouzen k trestu smrti, poté převezen do Prahy na Pankrác, kde se čekalo 100 dní na vykonání rozsudku (údajně byl omilostněn, ale 14. 7. 1944 zemřel).
Podle úmrtního listu zemřel na zápal plic – TBC plic a byl pohřben do společného hrobu na hřbitově v Ďáblicích (úmrtní list byl na žádost manželky vystaven až 1. 2. 1946 Magistrátem hlavního města Prahy (kapitulační konzistoří v Praze XIV.).
(Podle zachovalých dokladů uváděné údaje doplnil Josef Ondra, syn, nar. 28. 4. 1930 v Brně-Kníničkách, děkujeme).pojmenované ulice

Ondrova (Kníničky)


osoba na objektech

oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01 oběti 2. světové války
pamětní deska: Ondrova 23/01 J. Ondra
pamětní deska: Ondrova 25/01 J. Ondra
pamětní deska: Ondrova 4/01


události

5. 7. 2009
Odhalení pamětní desky Josefa Ondry
účastník protifašistického odboje


Menš


Aktualizováno: 14. 10. 2020