Internetová encyklopedie dějin Brna

Zoe Hauptová

  doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc.


  • * 9.2.1929 Brno – † 23.1.2012 Praha


  • paleoslovenistka, slavistka, editorka, překladatelka a pedagožka


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   Filozofická fakulta Univerzity Karlovy - obory bohemistika a polonistika

  • vyznamenání a pocty

   Čestná oborová medaile J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách (2003)


  • dílo

   - Slovník jazyka staroslověnského (4 svazky, 1958–1997)
   - Zlatý věk bulharského písemnictví (1982)
   - Staroslověnská čítanka (1997)
   - Paleoslovenica (1999)


  • zaměstnání

   (1952–1963) a další nástupnické ústavy (do roku 1987), SLÚ od roku 1992,
   Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (1979–2002) a zároveň FF UK (po roce 1989)


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Zemřela Zoe Hauptová"


  • autor

   hub


Aktualizováno: 18. 01. 2016