Ing. arch. Petr Levický

* 25.1.1894 Smolensk


architekt


národnost

ruská


zajímavé okolnosti

v roce 1949 emigroval do USA


vzdělání

státní reálka ve Vinnici (dnes Ukrajina),
ČVŠT v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (1923–1929)


zaměstnání

asistent na ČVŠT v Brně - odbor architektury a pozemního stavitelství (od 1929),
během 2. sv. války středoškolský učitelpartneři

Vlasta Levická (Vaculíková)
sňatek: 28. 11. 1936, Bratislava


stavby

Chrám sv. Václava (pravoslavný)
Gorazdova 8/52
architekt


události

6. 7. 1930
Položení základního kamene pravoslavného chrámu sv. Václava
ruský architekt, podle jehož návrhu byl chrám sv. Václava v letech 1930–1931 postaven


blat


Aktualizováno: 13. 06. 2012