Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Riga

  Antonín Riga


  • * 1660 Královec (Prusko) – † kolem 1728 Brno


  • sochař a řezbář


  • rodné jméno

   někdy též Anton


  • zajímavé okolnosti

   pocházel z rodiny truhláře


  • bydliště

   Brno, Kapucínské náměstí č. 14 (před rokem 1689)

  • měšťan od

   po roce 1689


  • vzdělání

   vyučen sochařem u svého staršího bratra Izáka Rigy (1675–1679),
   studoval také v Itálii a ve Vídni


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   vlastník sochařské dílny na Kapucínském náměstí po Baltazaru Frobelovi (po 1689)

  • odborné a zájmové organizace

   člen cechovního bratrstva sv. Lukáše (od 1700)


  • poznámky

   V jeho sochařské dílně se učil sochařem Karel Josef Fruhwirt z Vídně a Antonín Schweigl, který pocházel z Tyrol.
   Před rokem 1700 se zaměřoval zejména na řezbářskou činnost. Mezi jeho řezbářská díla patří především výzdoba varhanních skříní, ale i dalšího vybavení kostelů v Brně. V kamenné podobě vytvořil několik morových sloupů a výzdoby průčelí kostelů.
   Někdy bývá zaměňován se štukatérem a sochařem Antonínem Riccou.


  • partneři

   Anna Kateřina Rigová (provdaná Frobelová)
   sňatek: 17. 1. 1689 v Brně
   (první manželka)
   Helena Rigová
   sňatek: Brno
   (druhá manželka)


  • děti

   František Riga
   Marie Alžběta Rigová
   Jan Bernard Riga


  • rodiče

   Izák Riga
   Anna Rigová (Rolandová)


  • sourozenci

   Izák Riga ml.


  • ulice

   Kapucínské náměstí
   bydliště


  • objekty

   sousoší Nejsvětější Trojice
   sochařská realizace: Pohankova 20/03
   spoluautor díla
   kašna Parnas
   kašna: Zelný trh 0/01
   autor sochařské výzdoby


  • související odkazy

   mapa


  • autor


Aktualizováno: 14. 03. 2020