Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Pilka

  prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.


  • * 17.7.1933 Hradčovice (okres Uherské Hradiště) – † 25.10.2014 Brno


  • gynekolog, porodník, průkopník asistované reprodukce v České republice


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   na jeho klinice se v roce 1982 narodilo první dítě ze zkumavky (v bývalém východním bloku)


  • cena města

   za rok 2011


  • vzdělání

   1953–1959 LF MU (1983 docent, 1987 profesor gynekologie a porodnictví, 1986 DrSc., 1999 emeritní profesor LF MU)

  • vyznamenání a pocty

   Národní cena Československé republiky (1985),
   Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou, vědeckou a výchovnou práci (2000)

  • jiné pocty

   Štefánikova cena Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti


  • zaměstnání

   od roku 1968 působil na II. gynekologicko-porodnické klinice v Brně: vedoucí Centra asistované reprodukce ve fakultní porodnici Brno (1980–1988), přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky (1988–1998),
   Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně (od roku 1998),
   klinika Reprofit International

  • odborné a zájmové organizace

   Česká gynekologicko-porodnická společnost (od roku 2004 čestný člen),
   Československá společnost asistované reprodukce,
   Asociace reprodukční embryologie (od roku 2010 čestný člen),
   řada zahraničních vědeckých společností (Krakov, Hamburk)


  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5e, hrob č. 6 (náhrobník vytvořen MASCO, s. r. o.)


  • poznámky

   V rozhovoru pro tisk o sobě v roce 2003 řekl: „A taky nejsem manuálně zručný. Domácí kutil by ze mě určitě nebyl. /.../ Na kolo a turistiku, samozřejmě už ne tak náročnou jako dřív, si udělám čas vždycky.“
   V rámci oslav jeho blížících se osmdesátin mu 14. 6. 2013 v Brně blahopřáli kolegové; profesor Pilka vzpomínal, jak se v době před třiceti lety ženy styděly za léčení neplodnosti: „Některé jsme nemohli pozvat písemně, protože pošťák by po vesnici hned roznesl, že mají něco společného s brněnskou porodnicí na Obilním trhu, a bylo by to všem jasné. Ženy to vnímaly jako ostudu. Řada z nich se nedoléčila, zůstaly bezdětnými.“ Také rodina prvního dítěte (muž) si nepřála a stále nepřeje publicitu.

   Profesor Pilka také vzpomínal, jak tehdy v brněnské porodnici pracovali: „Naše první děti ze zkumavky tam vznikaly doslova na koleně. V Československu tehdy nebyl dostupný žádný materiál, speciální stříkačky jsem sehnal v Chiraně Stará Turá na Slovensku, sestřičky je musely dopilovávat na potřebnou špičatost. Hadičky jsem dostal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil kolega v týmu.“


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Barbora Smrčková (Pilková)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   15. 6. 2013
   For Fertility 2013
   čestný host a konzultant
   4. 11. 1982
   Narození prvního dítěte "ze zkumavky"


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 12. 07. 2018