prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

* 17.7.1933 Hradčovice (okres Uherské Hradiště) – † 25.10.2014 Brno


gynekolog, porodník, průkopník asistované reprodukce v České republice


národnost

česká


zajímavé okolnosti

na jeho klinice se v roce 1982 narodilo první dítě ze zkumavky (v bývalém východním bloku)


cena města

Brna, v oboru přírodní vědy (2011)


vzdělání

1953–1959 LF MU (1983 docent, 1987 profesor gynekologie a porodnictví, 1986 DrSc., 1999 emeritní profesor LF MU)


vyznamenání a pocty

Národní cena Československé republiky (1985),
Medaile ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou, vědeckou a výchovnou práci (2000)


jiné pocty

Štefánikova cena Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti


zaměstnání

od roku 1968 působil na II. gynekologicko-porodnické klinice v Brně: vedoucí Centra asistované reprodukce ve fakultní porodnici Brno (1980–1988), přednosta II. gynekologicko-porodnické kliniky (1988–1998),
Klinika reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně (od roku 1998),
klinika Reprofit International


odborné a zájmové organizace

Česká gynekologicko-porodnická společnost (od roku 2004 čestný člen),
Československá společnost asistované reprodukce,
Asociace reprodukční embryologie (od roku 2010 čestný člen),
řada zahraničních vědeckých společností (Krakov, Hamburk)


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5e, hrob č. 6 (náhrobník vytvořen MASCO, s. r. o.)


poznámky

V rozhovoru pro tisk o sobě v roce 2003 řekl: „A taky nejsem manuálně zručný. Domácí kutil by ze mě určitě nebyl. /.../ Na kolo a turistiku, samozřejmě už ne tak náročnou jako dřív, si udělám čas vždycky.“
V rámci oslav jeho blížících se osmdesátin mu 14. 6. 2013 v Brně blahopřáli kolegové; profesor Pilka vzpomínal, jak se v době před třiceti lety ženy styděly za léčení neplodnosti: „Některé jsme nemohli pozvat písemně, protože pošťák by po vesnici hned roznesl, že mají něco společného s brněnskou porodnicí na Obilním trhu, a bylo by to všem jasné. Ženy to vnímaly jako ostudu. Řada z nich se nedoléčila, zůstaly bezdětnými.“ Také rodina prvního dítěte (muž) si nepřála a stále nepřeje publicitu.

Profesor Pilka také vzpomínal, jak tehdy v brněnské porodnici pracovali: „Naše první děti ze zkumavky tam vznikaly doslova na koleně. V Československu tehdy nebyl dostupný žádný materiál, speciální stříkačky jsem sehnal v Chiraně Stará Turá na Slovensku, sestřičky je musely dopilovávat na potřebnou špičatost. Hadičky jsem dostal od vojáků a speciální komůrku, kde se spojuje vajíčko se spermií, vyrobil kolega v týmu.“
stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

15. 6. 2013
For Fertility 2013
čestný host a konzultant
24. 1. 2012
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2011
jeden z oceněných
4. 11. 1982
Narození prvního dítěte "ze zkumavky"


Kal


Aktualizováno: 22. 02. 2022