Moritz Smerczek

* 1820 Brno


dítě (z prvního manželství) osobnosti: Moritz Smerczek


bydliště

Brno, Staré Brno čp. 16 (v roce 1850),
Vídeň (doloženo v roce 1857)


zaměstnání

voják z povolání (poručík pěchoty, doloženo v roce 1849)


poznámky

V Kartotéce domovského práva je v rubrice „děti“ zapsán ještě syn Joseph * 29. 3. 1851 Ofen; škrtnuto v textu a dopsána poznámka: „Nach Ofen zuständig. /.../ unehl. Sohn der Marie Smrcžek, verwittw. Vetter“. (příslušný do Pešti, nemanželský syn Marie Smrčkové, ovdovělé Vetter- Menš.).partneři
Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2014