prof. Ing. Josef Hromas, CSc.

* 24.1.1935 Malá Chuchle – † 12.6.2012 Brno


významná osobnost současné myslivosti


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Josef Hromas byl iniciátorem oficiálního uznání oboru myslivost jako doktorandského oboru. Stál u zrodu samostatného Ústavu myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské fakulty v Brně.


vzdělání

Střední lesnická škola v Písku a Hranicích (1955 maturita),
Lesnická fakulta VŠZ v Brně (absolvoval v roce 1960)


vyznamenání a pocty

pamětní medaile Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC (Kapské Město 1996)


dílo

- Lovecké trofeje českých zemí (1974)
- Nejsilnější trofeje ve světě (1990)
- Myslivost (2000)

napsal přibližně 200 původních vědeckých prací, 300 populárně odborných sdělení, vysokoškolské učebnice


zaměstnání

Lesnická fakulta VŠZ v Brně - odborný asistent, docent (1981), profesor (1990)


odborné a zájmové organizace

Český myslivecký svaz, později Českomoravská myslivecká jednota (od roku 1990 předseda),
Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře CIC (místopředseda),
Evropská federace mysliveckých svazů FACEhub


Aktualizováno: 16. 01. 2014