Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Hromas

  prof. Ing. Josef Hromas, CSc.


  • * 24.1.1935 Malá Chuchle – † 12.6.2012 Brno


  • významná osobnost současné myslivosti


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Josef Hromas byl iniciátorem oficiálního uznání oboru myslivost jako doktorandského oboru. Stál u zrodu samostatného Ústavu myslivosti na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy lesnické a zemědělské fakulty v Brně.


  • vzdělání

   Střední lesnická škola v Písku a Hranicích (1955 maturita),
   Lesnická fakulta VŠZ v Brně (absolvoval v roce 1960)

  • vyznamenání a pocty

   pamětní medaile Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře CIC (Kapské Město 1996)


  • dílo

   - Lovecké trofeje českých zemí (1974)
   - Nejsilnější trofeje ve světě (1990)
   - Myslivost (2000)

   napsal přibližně 200 původních vědeckých prací, 300 populárně odborných sdělení, vysokoškolské učebnice


  • zaměstnání

   Lesnická fakulta VŠZ v Brně - odborný asistent, docent (1981), profesor (1990)

  • odborné a zájmové organizace

   Český myslivecký svaz, později Českomoravská myslivecká jednota (od roku 1990 předseda),
   Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře CIC (místopředseda),
   Evropská federace mysliveckých svazů FACE


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 16. 01. 2014