Internetová encyklopedie dějin Brna

Johann Karl Gustav Radon

  Prof. Dr. phil. Johann Karl Gustav Radon


  • * 16.12.1887 Děčín – † 25.5.1956 Vídeň (Rakousko)


  • matematik, rektor Vídeňské univerzity


  • zajímavé okolnosti

   S jeho jménem jsou spojeny zejména Radonova transformace, která se používá ve výpočetní tomografii, Radonova čísla, Radonova věta v geometrii a důležitá Radon-Nikodymova věta teorie míry.
   V roce 2003 byl založen Radonův ústav pro výpočetní a užitou matematiku (RICAM) Rakouské akademie věd.


  • vzdělání

   1897–1905 gymnázium v Litoměřicích,
   1905–1910 studium na univerzitě ve Vídni (v roce 1910 zisk doktorátu za práci v oblasti variačního počtu),
   studijní pobyt na univerzitě v Göttingenu,
   1913/1914 habilitace na univerzitě ve Vídni,
   1915 habilitace na technice ve Vídni


  • dílo

   v roce 1947 obnovil časopis Monatshefte für Mathematik


  • zaměstnání

   1911–1912 asistent na německé polytechnice v Brně,
   1912 a 1919 asistent na Vysoké škole technické ve Vídni,
   mimořádný profesor na univerzitě v Hamburku,
   od roku 1922 řádný profesor na univerzitě v Greifswaldu,
   řádný profesor v Erlangenu (1925),
   1928–1945 řádný profesor matematiky na univerzitě v Hamburgu, Greifswaldu, Erlangenu a ve Vratislavi,
   po 2. světové válce profesor na univerzitě ve Vídni, od roku 1954 také její rektor


  • poznámky

   zabýval se hlavně matematickou analýzou a geometrií


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 01. 07. 2019