doc. Ing. arch. Jan Rajlich ml.

* 10.6.1950 Vyškov


grafik a designér
dítě osobnosti: Jan Rajlich


bydliště

cena města

za dlouholetý přínos v oblasti grafického a průmyslového designu (2001)


vzdělání

střední všeobecná vzdělávací škola v Brně (1968 maturita),
VUT v Brně obor architektura


dílo

zobrazit


zaměstnání

Státní projektový ústav obchodu v Brně (1974–1981),
výuka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1983–1989),
přednášky grafického designu na Fakultě strojní VUT v Brně (od roku 1988 externě, od roku 1994 interně),
vedoucí Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování na VUT v Brně (od roku 1994)


odborné a zájmové organizace

Svaz českých výtvarných umělců (od roku 1988),
Sdružení Q (1990),
Sdružení Bienále Brno (od roku 1999 předseda),
Masarykova akademie umění Praha (čestný člen),
International Society of Graphic Designerspartneři

Alena Rajlichová (Řeháková)
sňatek: 28. 12. 1984ulice

Slovanské náměstí
bydliště Úvoz
bydliště Jiráskova
bydliště


události

25. 9. 2020
Výstava 100 x 100: Hommage á Jan Rajlich (z cyklu RAJLICH 100) 2. 7. 2009
Výstava Léto v barvách města
autor dosud používaných venkovních orientačních plánů města Brna
12. 6. 2006
Výstava Grafický design v bílé krychli
organizátor kolektivních výstav grafického designu


související odkazy

hub


Aktualizováno: 29. 12. 2019