Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Rajlich ml.

  doc. Ing. arch. Jan Rajlich ml.


  • * 10.6.1950 Vyškov


  • grafik a designér
   dítě osobnosti: Jan Rajlich


  • bydliště

   Brno:
   - Úvoz 88
   - Slovanské náměstí 9
   - Jiráskova 4

  • cena města

   za dlouholetý přínos v oblasti grafického a průmyslového designu (2001)


  • vzdělání

   střední všeobecná vzdělávací škola v Brně (1968 maturita),
   VUT v Brně obor architektura


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Státní projektový ústav obchodu v Brně (1974–1981),
   výuka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (1983–1989),
   přednášky grafického designu na Fakultě strojní VUT v Brně (od roku 1988 externě, od roku 1994 interně),
   vedoucí Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování na VUT v Brně (od roku 1994)

  • odborné a zájmové organizace

   Svaz českých výtvarných umělců (od roku 1988),
   Sdružení Q (1990),
   Sdružení Bienále Brno (od roku 1999 předseda),
   Masarykova akademie umění Praha (čestný člen),
   International Society of Graphic Designers


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Alena Rajlichová (Řeháková)
   sňatek: 28. 12. 1984


  • rodiče

   Jan Rajlich
   Božena Rajlichová (Skalická)


  • ulice

   Slovanské náměstí
   bydliště Úvoz
   bydliště Jiráskova
   bydliště


  • události

   2. 7. 2009
   Výstava Léto v barvách města
   autor dosud používaných venkovních orientačních plánů města Brna
   12. 6. 2006
   Výstava Grafický design v bílé krychli
   organizátor kolektivních výstav grafického designu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   hub


Aktualizováno: 29. 12. 2019