Sigmund Deutsch

* 3.2.1854 Brno – † 2.4.1931 Brno


podnikatel v nábytkářství
otec osobnosti: Olga Morgenstern
otec osobnosti: Sigmund Johann Deutsch


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

jako obchodník s obrazy a hodinami v Jánské ulici v Brně s veřejným společníkem Ludwigem Holuschkou (dříve hodinářem ve Vídni a poté v Brně) požádal v roce 1882 o zápis firmy Sigmund Deutsch et Comp. do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byla výroba hodin a obchod s nimi, sídlo firmy bylo v Brně, Běhounské ulici č. 1,
téhož roku L. Holuschka z firmy vystoupil a tu vedl dále Sigmund jako podnik jednotlivce,
mezi bývalými společníky vznikl vleklý soudní spor, protože se nedohodli na likvidaci firmy

v roce 1889 Sigmund Deutsch požádal o rozšíření předmětu podnikání o obstarávání zařízení bytů a udržování skladu k tomuto účelu

v roce 1894 založil ve Vídni pobočku svého hlavního závodu za účelem výroby nábytku, bytového zařízení a obchodu s ním (zrušena v roce 1899)

v roce 1900 zažádal o změnu předmětu podnikání, když se vzdal obstarávání zařízení bytů a udržování skladu, a požádal o zápis továrny s parním pohonem k výrobě stavebního, nábytkového a uměleckého stolářského zboží, řezbářského, soustružnického, pozlacovačského a čalounického zboží, jakož i nábytku a zařízení pro byty a závody,
sídlo dílen bylo v Pekařské ulici č. 94 a ve Veselé ulici č. 12

firma Sigmund Deutsch et Comp. se dostala v roce 1909 do konkurzu a soud nepovolil její převedení na syna Johanna Sigmunda,
po vrácení živnostenského listu byla firma v roce 1910 vymazána z obchodního rejstříku


hrob

Židovský hřbitov, řada 6, hrob 8, sekce 9


poznámky

před sňatkem přestoupil, patrně ve Vídni, z židovské na katolickou víru
partneři

Anastasie Deutschová (Sobek)
sňatek: 1878, Vídeň
stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Menš, Jord


Aktualizováno: 26. 05. 2023