Internetová encyklopedie dějin Brna

Sigmund Deutsch

  Sigmund Deutsch


  • * 3.2.1854 Brno – † 2.4.1931 Brno


  • podnikatel v nábytkářství
   otec osobnosti: Olga Morgenstern
   otec osobnosti: Sigmund Johann Deutsch


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zaměstnání

   jako obchodník s obrazy a hodinami v Jánské ulici v Brně s veřejným společníkem Ludwigem Holuschkou (dříve hodinářem ve Vídni a poté v Brně) požádal v roce 1882 o zápis firmy Sigmund Deutsch et Comp. do obchodního rejstříku pro společnosti - předmětem podnikání byla výroba hodin a obchod s nimi, sídlo firmy bylo v Brně, Běhounské ulici č. 1,
   téhož roku L. Holuschka z firmy vystoupil a tu vedl dále Sigmund jako podnik jednotlivce,
   mezi bývalými společníky vznikl vleklý soudní spor, protože se nedohodli na likvidaci firmy

   v roce 1889 Sigmund Deutsch požádal o rozšíření předmětu podnikání o obstarávání zařízení bytů a udržování skladu k tomuto účelu

   v roce 1894 založil ve Vídni pobočku svého hlavního závodu za účelem výroby nábytku, bytového zařízení a obchodu s ním (zrušena v roce 1899)

   v roce 1900 zažádal o změnu předmětu podnikání, když se vzdal obstarávání zařízení bytů a udržování skladu, a požádal o zápis továrny s parním pohonem k výrobě stavebního, nábytkového a uměleckého stolářského zboží, řezbářského, soustružnického, pozlacovačského a čalounického zboží, jakož i nábytku a zařízení pro byty a závody,
   sídlo dílen bylo v Pekařské ulici č. 94 a ve Veselé ulici č. 12

   firma Sigmund Deutsch et Comp. se dostala v roce 1909 do konkurzu a soud nepovolil její převedení na syna Johanna Sigmunda,
   po vrácení živnostenského listu byla firma v roce 1910 vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   před sňatkem přestoupil, patrně ve Vídni, z židovské na katolickou víru


  • prameny, literatura


  • partneři

   Anastasie Deutschová (Sobek)
   sňatek: 1878, Vídeň


  • děti

   Sigmund Johann Deutsch
   Gisela Joseph (Deutsch)
   Olga Morgenstern (Deutsch)
   Marie Walerie Johanna Deutsch
   Elfrieda Johanna Marie Deutsch

   další děti (1)...


  • rodiče

   Leopold Deutsch
   Rosalie /Sali Deutschová (Deutschová!)


  • autor

   Menš, Jord


Aktualizováno: 29. 01. 2020