Albert Morgenstern

* 15.8.1869 Brno – † 11.1.1942 Brno


podnikatel ve sladovnictví a pivovarnictví


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtízaměstnání

po smrti otce v roce 1894 se stal majitelem firmy Samuel Morgenstern, pivovar v Brně, a zároveň společníkem firmy svého strýce Bernharda s názvem F. Morgenstern et Sohn, po strýcově smrti v roce 1899 se stal univerzálním dědicem a jediným majitelem firmy F. Morgenstern et Sohn,
jako jediný majitel firmy Samuel Morgenstern požádal v roce 1899 Zemský soud o výmaz firmy z obchodního rejstříku a a nadále se věnoval pouze firmě F. Morgenstern et Sohn, která se zabývala sladovnictvím,
po okupaci Československa mu byla sladovna v Brně v roce 1941 zabavena jako židovský majetek ve prospěch Německé říše, dosazen sem nucený správce a likvidátor Hugo Pawlik, v roce 1944 byla firma vymazána z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

Sudetengebirgsverein Brünner Ferienkolonien (člen výboru brněnské sekce, doloženo v roce 1915)


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 13. 1. 1942, v úmrtním protokolu není vyplněno bydliště, místo příčiny úmrtí je označeno otazníkem, zápis proveden 15. 1. 1942partneři

Helene Morgenstern (Weinberger)
sňatek: 26. 7. 1896, Brno (israel. matrika)
sourozenci

ulice

Neugasse (Nová) část
bydliště doložené mezi lety 1890–⁠1900 (dnes Štefánikova) Brněnská + Pražská + Ugartova (Brünner Gasse + Prager Strasse + Ugartegasse)
bydliště doložené v roce 1901 (dnes Palackého třída)


Menš, Dos


Aktualizováno: 28. 04. 2022