PhDr. Jaroslav Zástěra

* 21.3.1921 Crikvenica (Chorvatsko) – † 21.11.2001 Brno


novinář, badatel a historik


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Za 2. světové války působil v odboji, 30. 6. 1943 byl gestapem zatčen, odsouzen na devět let. Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, ve Vratislavi, Berlíně a Bayrouthu. Před popravou ho osvobodila americká armáda.
Dne 23. 4. 1952 byl opět zatčen v Brně-Pisárkách, tentokrát Státní tajnou bezpečností. Osmnáct měsíců byl držen v Brně na Příční ulici v samotce. Ve vykonstruovaném procesu byl obviněn z přípravy útěku za hranice. Původní šestiletý trest byl snížen na tři roky, které strávil v pracovních táborech na Jáchymovsku.
Později zjistil, že jediným jeho proviněním bylo, že se svým českým rodičům narodil v tehdejší Jugoslávii, a to po politické roztržce Jugoslávie se Sovětským Svazem.


vzdělání

gymnázium v Hustopečích,
1960–1965 FF UJEP v Brně - obor dějiny pedagogiky (1981 titul PhDr.)


vyznamenání a pocty

Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně (1947),
Pamětní odznak 2. národního odboje za účast v národním odboji proti fašismu (1947),
Pamětní odznak za účast v národním boji za osvobození ČSR v letech 1939–1945,
Československý válečný kříž 1939 (1948),
Čestný kříž Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana (in memoriam 2002)


dílo

- Původ péřové koruny - Postavy panovníků na českých a moravských denárech (1986)
- Znojemská rotunda a Velká Morava (1990)

přispíval do Moravského historického sborníku


zaměstnání

účetní,vychovatel,
šéfredaktor Brněnského večerníku (1968)


odborné a zájmové organizace

Moravský národní kongres,
Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana,
Klub přátel znojemské rotundy


prameny, literatura

Www stránky

"www.eqmoraviae.cz"


hub


Aktualizováno: 05. 03. 2014