Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Zástěra

  PhDr. Jaroslav Zástěra


  • * 21.3.1921 Crikvenica (Chorvatsko) – † 21.11.2001 Brno


  • novinář, badatel a historik


  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Za 2. světové války působil v odboji, 30. 6. 1943 byl gestapem zatčen, odsouzen na devět let. Vězněn byl v Brně v Kounicových kolejích, ve Vratislavi, Berlíně a Bayrouthu. Před popravou ho osvobodila americká armáda.
   Dne 23. 4. 1952 byl opět zatčen v Brně-Pisárkách, tentokrát Státní tajnou bezpečností. Osmnáct měsíců byl držen v Brně na Příční ulici v samotce. Ve vykonstruovaném procesu byl obviněn z přípravy útěku za hranice. Původní šestiletý trest byl snížen na tři roky, které strávil v pracovních táborech na Jáchymovsku.
   Později zjistil, že jediným jeho proviněním bylo, že se svým českým rodičům narodil v tehdejší Jugoslávii, a to po politické roztržce Jugoslávie se Sovětským Svazem.


  • vzdělání

   gymnázium v Hustopečích,
   1960–1965 FF UJEP v Brně - obor dějiny pedagogiky (1981 titul PhDr.)

  • vyznamenání a pocty

   Československá vojenská medaile za zásluhy I. stupně (1947),
   Pamětní odznak 2. národního odboje za účast v národním odboji proti fašismu (1947),
   Pamětní odznak za účast v národním boji za osvobození ČSR v letech 1939–1945,
   Československý válečný kříž 1939 (1948),
   Čestný kříž Královského řádu Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana (in memoriam 2002)


  • dílo

   - Původ péřové koruny - Postavy panovníků na českých a moravských denárech (1986)
   - Znojemská rotunda a Velká Morava (1990)

   přispíval do Moravského historického sborníku


  • zaměstnání

   účetní,vychovatel,
   šéfredaktor Brněnského večerníku (1968)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravský národní kongres,
   Společenství Moravských rytířů svatého Rostislava a Kolumbana,
   Klub přátel znojemské rotundy


  • prameny, literatura

   Www stránky
   "www.eqmoraviae.cz"


  • autor

   hub


Aktualizováno: 05. 03. 2014