Karel Matoušek

* 7.8.1884 Ivančice


pedagog


vzdělání

zemská vyšší reálka v Telči (maturita),
1902/1903–1903/1904 řádný posluchač C. k. české vysoké školy technické v Praze,
1904/1905–1905/1906 mimořádný posluchač Filozofické fakulty C. k. české univerzity v Praze


zaměstnání

od školního roku 1906/1907 suplující učitel při I. českém státním gymnáziu v Brně,
1915/1916 výuka na I. české státní reálce v Brně


poznámky

aprobace:
- tělocvik na českých středních školách a učitelských ústavech
- přírodopis a chemie na reálkáchosoby

Karel Viktor Červinka
pedagog Matoušek vzbudil ve studentovi Červinkovi lásku ke sportu


MJ


Aktualizováno: 15. 01. 2014