prof. Ing. Dr. techn. Otakar Gartner

* 31.5.1889 Telč – † 23.10.1961


vysokoškolský profesor geologie a petrografie


bydliště

Brno- Královo Pole, Vodova 8


vzdělání

reálka v Telči (1906 maturita)

ČVŠT V Brně:
- odbor inženýrského stavitelství (v roce 1913 složena 2. státní zkouška),
- dizertační práce "Geologické a geomorfologické poměry údolí Dyje mezi Vranovem a Znojmem a význam jejich pro projektované vodní stavby" (6. 5. 1922 promován doktorem technických věd)


zaměstnání

1918–1919 nadporučík československé armády na Slovensku

od 1. října 1919 ČVŠT v Brně:
- od roku 1919 asistent mineralogicko-geologického ústavu
- od roku 1926 soukromý docent technické geologie a petrografie
- v roce 1935 jmenován mimořádným profesorem
- v letech 1938–1939 děkan odboru inženýrského stavitelství
- v roce 1946 jmenován řádným profesorem (s účinností od roku 1939),
- v letech 1919–1946 honorovaný docent geologie, petrografie a mineralogie na Vysoké škole zemědělské v Brně

externě přednášel i na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na VAAZ,
v roce 1956 odešel do důchodu

děti

Otakar Gartnerulice

Vodova
bydliště


blat


Aktualizováno: 19. 01. 2020