Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Vitula

  PhDr. Jiří Vitula


  • * 8.9.1925 Kamenice u Jihlavy – † 17.2.2012 Brno


  • historik umění, hudební publicista, novinář
   bratr osobností: Bohuslav a Metoděj Vladimír Vitulovi


  • bydliště

   Brno-Židenice, Viniční 130 (1948)


  • vzdělání

   klasické gymnázium v Brně (1945 maturita),
   studium historie, filozofie, hudební vědy, dějin umění a etnografie na Masarykově Univerzitě v Brně,
   po roce 1948 byl z politických důvodů ze studií vyloučen, ukončení vysokoškolského vzdělání mu bylo umožněno v roce 1954 na Karlově Univerzitě v Praze,
   v roce 1969 na Karlově Univerzitě obhájil rigorózní práci (titul PhDr.)

  • vyznamenání a pocty

   íránské vyznamenání: Císařský řád Rezá Pahláví (1976),
   Karajanova stříbrné medaile (1980),
   Řád za vynikající práci (1985)

  • jiné pocty

   v roce 1992 byl zvolen čestným členem Masarykovy akademie umění,
   roku 2003 se stal prvním nositelem Evropské ceny Trebbia za celoživotní tvůrčí činnost


  • dílo

   - autor a spoluautor mnoha filmů s hudební a umělecko-historickou tématikou, např. Smetanova Libuše a Vyšehradský kodex
   - práce z oblasti muzikologie a dějin hudby: Můj Beethoven (1973); Zjevení génia. Ludwig van Beethoven (1976)
   - řada hudebně kritických statí v nejrůznějších evropských denících, odborných časopisech a programových sbornících
   - ve své odborné činnosti se zaměřoval zejména na ohlas díla Ludwiga van Beethovena v českém prostředí, na osobnost a dílo Jarmily Novotné, Terezy Stolzové a Herberta von Karajana


  • zaměstnání

   krátce pracoval jako učitel a posléze jako redaktor – nejprve v lidoveckém deníku Lidová obroda (1948–1950), v letech 1950–1991 v Lidové demokracii,
   souběžně působil jako nakladatelský pracovník, publicista, rozhlasový a televizní reportér s odborným zaměřením na hudbu, literaturu a výtvarné umění

   průběžně rozvíjel poradenskou a organizační činnost při několika domácích i zahraničních hudebních festivalech - podílel se např. na organizaci festivalu Pražské jaro od jeho založení; stal se iniciátorem celostátního hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v Opavě a Hradci nad Moravicí (1970) a spolupracoval s Herbertem von Karajanem na přípravách mezinárodního festivalu Osterfestspiele v Salzburgu, kde byl pověřován dramaturgickými a hudebně teoretickými publikačními úkoly

   v mezinárodní koprodukci natočil 26 dokumentárních uměleckých filmů (mimořádný ohlas sklidily např. snímky Vyšehradský kodex, Mistr IP a Smetanova Vltava)

   podílel se také na řadě filmových a audiovizuálních uměleckých projektů, včetně kinoautomatu na výstavě EXPO 67 v Montrealu

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1948 člen Československé strany lidové


  • hrob

   Židenický hřbitov, Balbínova 55, skup. 15, hrob č. 160–161


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • sourozenci

   Bohuslav Vitula
   Metoděj Vladimír Vitula


  • ulice

   Viniční
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Židenický hřbitov
   Balbínova 55
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 08. 02. 2020