František Šenk

* 15.11.1898 Tetín (okres Beroun) – † 13.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popravenzaměstnání

úředník


poznámky

Pro účast v domácím odboji (Obrana národa, skupina Brno-východ, úsek Zbrojovka) zatčen dne 5. 5. 1941. Podílel se spolu s dalšími zbrojováky na zbraňové akci.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 15. 6. 1942. Datum narození uvádíme podle matriky zemřelých (-Menš)ulice

Franz-Schubert-Strasse - třída Franze Schuberta
bydliště v době popravy (dnes Francouzská)


osoba na objektech

oběti zaměstnanců Zbrojovky
pomník: Lazaretní 7/01 okupace a osvobození
pomník: Zeiberlichova x Útěchovská 0/02 okupace a osvobození Soběšic
pomník: Zeiberlichova x Útěchovská 0/03
popraven


události

15. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 13. a 14. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2343 g
13. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 13. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 25. 03. 2020