prof. RNDr. Otakar Viktorin

* 23.5.1903 Černá Hora – † 25.4.1958


vysokoškolský profesor, fyzikální chemik


zajímavé okolnosti

ve 30. letech na zahraničních stážích na École des Hautes Études v Paříži a v Cambridge v Cavendish Laboratory


bydliště

Brno


vzdělání

učitelský ústav v Brně (1922 maturita),
první státní reálka v Brně (1925 maturita),
1925–1929 PřF MU (1930 doktorát z přírodních věd, aprobace pro výuku chemie, matematiky a fyziky),
studoval v Paříži a v Anglii


dílo

- Přeměna prvků a umělá radioaktivita (1941)
- Kapitoly fysikální chemie (1950)
spolu s J. Baborovským Cvičenie v chemii teoretickej a fyzikálnej I. a II. (1951, 1955)


zaměstnání

učitel národní školy v Křetíně (1922–1923),
ČVŠT v Brně - asistent na ústavu teoretické a fyzikální chemie (od roku 1930); v roce 1937 habilitace, roku 1947 jmenován profesorem,
v roce 1951 odchod do důchodu


odborné a zájmové organizace

Československá společnost chemická,
Société de chimie physique Paris


prameny, literatura

Archivní pramen

"Otakar Viktorin"


osoby

Jiří Baborovský
spolupracovník


partneři

Libuše Viktorinová (Ježková)
sňatek: 30. 6. 1941


blat


Aktualizováno: 12. 02. 2014