PhMr. Josef Čižmář

* 19.4.1868 Vizovice (okres Zlín) – † 22.12.1965 Brno


lékárník v lékárně „U Novosadů“


zajímavé okolnosti

působil k jako vlastivědný pracovník


bydliště

Vizovice čp. 195 (rodný dům),
Nové Město na Moravě (1893–1895),
Poprad, Sučany,
Brno, Hybešova 11


vzdělání

gymnázium v Přerově a Valašském Meziříčí,
roku 1887 úspěšně absolvoval lékárenskou aspirantskou zkoušku v Linci (v letech 1887–1889 pokračoval ve studiu farmacie v Praze)


jiné pocty

čestný občan města Vizovic


dílo

- z popudu Čeňka Zíbrta zpracoval a vydal roku 1946 dvousvazkové Lidové lékařství v Československu, v němž využil znalostí své profese k sestavení podrobného obrazu etnomedicíny a etnofarmakologie
- mnoho menších prací věnoval lidovému vyprávění na západním Slovensku a východní Moravě, pověrám a lidovému léčitelství (objevný přínos lze spatřovat v informacích např. o valašském kroji podle archivních záznamů z roku 1777)


zaměstnání

pracovní příležitosti nacházel mimo domov, v Sofii, Sarajevu a Lublani, od roku 1919 pak už trvale v Brně
osoby

Jaroslav Čižmář
Josef Čižmář byl svědkem při sňatku Jaroslava Čižmáře
ulice

Hybešova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 19. 01. 2022