Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Húsek

  PhDr. Jan Húsek


  • * 17.10.1884 Ostrožská Nová Ves (okres Uherské Hradiště) – † 6.12.1973 Brno


  • československý a slovanský etnograf, sociolog, dialektolog, středoškolský profesor; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   čestné občanství rodné obce mu bylo uděleno posmrtně „za mimořádné zásluhy o etnografickou činnost“ v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o obci 23. 8. 2008


  • bydliště

   Ostrožská Nová Ves čp. 31 (rodný dům),
   Brno, Lesnická 46

  • čestný občan

   obce Ostrožská Nová Ves


  • vzdělání

   1896–1904 středoškolská studia na gymnáziu v Uherském Hradišti,
   1904–1908 FF UK - čeština a francouzština (1909 vysvědčení učitelské způsobilosti, 1922 titul PhDr. na Univerzitě Komenského v Bratislavě)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1908–1909 výuka na gymnáziích v Lipníku nad Bečvou a Olomouci,
   1910–1941 výuka na školách: v Moravské Ostravě (1910–1913), Bučovicích (1913–1920), Bratislavě (1920–1938) a v Brně (1938–1941, 1945–1948))

  • odborné a zájmové organizace

   aktivně se účastnil spolkového studentského života, zejména v Akademickém odboru Československé jednoty,
   společně s F. Úprkou, F. Táborským a J. Rotnáglem patřil v letech 1906–1907 jako starší stárek k hlavním organizátorům krojovaných studentských slavností Praha - Slovensko


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H5 hrob č. 132c


  • poznámky

   Za okupace byl dne 21. 8. 1943 zatčen, vězněn v Buchenvaldu (od 25. 5. 1944 do osvobození), domů se vrátil 20. 5. 1945.
   V MZA v Brně je uložen osobní fond G 454 Húskovi Jan, Aleš a Ludmila


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Ludmila Húsková (Strakáčová)
   sňatek: 9. 6. 1910, Tovačov


  • děti

   Aleš Húsek
   Jan Húsek


  • rodiče

   František Húsek
   Marianna Húsková (Šálková)


  • ulice

   Lesnická
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   www.narodopisnaspolecnost.cz] http://www.horja.websnadno.cz/Obec-Ostrozska-Nova-Ves.html


  • autor

   Jord, Kal, Menš


Aktualizováno: 16. 08. 2019