PhDr. Jan Húsek

* 17.10.1884 Ostrožská Nová Ves (okres Uherské Hradiště) – † 6.12.1973 Brno


československý a slovanský etnograf, sociolog, dialektolog, středoškolský profesor; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

čestné občanství rodné obce mu bylo uděleno posmrtně „za mimořádné zásluhy o etnografickou činnost“ v rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o obci 23. 8. 2008


bydliště

Ostrožská Nová Ves čp. 31 (rodný dům),
Brno, Lesnická 46


čestný občan

obce Ostrožská Nová Ves


vzdělání

1896–1904 středoškolská studia na gymnáziu v Uherském Hradišti,
1904–1908 FF UK - čeština a francouzština (1909 vysvědčení učitelské způsobilosti, 1922 titul PhDr. na Univerzitě Komenského v Bratislavě)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1908–1909 výuka na gymnáziích v Lipníku nad Bečvou a Olomouci,
1910–1941 výuka na školách: v Moravské Ostravě (1910–1913), Bučovicích (1913–1920), Bratislavě (1920–1938) a v Brně (1938–1941, 1945–1948))


odborné a zájmové organizace

aktivně se účastnil spolkového studentského života, zejména v Akademickém odboru Československé jednoty,
společně s F. Úprkou, F. Táborským a J. Rotnáglem patřil v letech 1906–1907 jako starší stárek k hlavním organizátorům krojovaných studentských slavností Praha - Slovenskopoznámky

Za okupace byl dne 21. 8. 1943 zatčen, vězněn v Buchenvaldu (od 25. 5. 1944 do osvobození), domů se vrátil 20. 5. 1945.
V MZA v Brně je uložen osobní fond G 454 Húskovi Jan, Aleš a Ludmila
partneři

Ludmila Húsková (Strakáčová)
sňatek: 9. 6. 1910, Tovačov
ulice

Lesnická
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinkuJord, Kal, Menš


Aktualizováno: 26. 04. 2023