Leo Weiner

* 4.4.1923 Brno


válka a odboj 1938–1945; účastník kurzu pro tzv. „převrstvení židovské mládeže“


bydliště

zaměstnání

učeň


poznámky

Od 13. března 1939 se účastnil kurzů „pro převrstvení židovské mládeže“, konaných v Brně. Jejich úkolem bylo poskytnout mladým lidem ve věku 15 až 17 let základy nějakého řemesla a odvézt je poté do zahraničí na práci a tím je fakticky zachránit.
Nedospělé děti nebydlely od této chvíle již doma: Leo Weiner tak postupně bydlel v Brně na Silniční ulici 41a či V aleji 3, v objektech patřících brněnské židovské obci. Dne 24. 11. 1939 matka Olga v ohlašovacím lístku oznámila, že Leo Weiner, který byl dosud hlášen s rodiči na adrese V aleji 39, „vystěhoval se do Dánska“.
(Pobyt českých dětí v Dánsku je předmětem výzkumu novinářky Judity Matyášové a Michaely Flegrové. Za poskytnuté informace k osobnosti Leo Weinera děkujeme.)
ulice

Menš


Aktualizováno: 03. 11. 2019