Internetová encyklopedie dějin Brna

Faustin Josef Hartl

  Br. Faustin Josef Hartl, OH


  • * 7.12.1898 Kyjov – † 16.1.1952 Mírov (vězeňská nemocnice)


  • milosrdný bratr a převor kláštera v Brně; oběť perzekuce po roce 1948


  • vzdělání

   do noviciátu řádu Milosrdných bratří byl přijat v červnu 1928,
   po roce složil jednoduché sliby a pokračoval v další řádové formaci a ošetřovatelském vzdělávání,
   slavné sliby složil 17. července 1932 a zůstal řeholním bratrem


  • zaměstnání

   postupně pracoval v řádových domech ve Valticích, Bratislavě a v Praze,
   od dubna 1940 se stal převorem brněnského konventu a podílel se na zvelebení brněnské řádové nemocnice,
   po zákazu činnosti řádu nacisty pracoval u nemocenské pojišťovny v Brně,
   při provinční kapitule v květnu 1945 byl znovu zvolen převorem brněnského kláštera a zároveň 2. provinčním rádcem,
   po válce vedl obnovu nemocnice a kláštera

  • odborné a zájmové organizace

   za 2. světové války se zapojil do protinacistické odbojové skupiny „Za svobodu“, za což byl po válce vyznamenán


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96


  • poznámky

   V červenci 1941 prožíval jako převor kláštera velmi bolestivé události – z rozhodnutí říšského ministra vnitra byl řád Milosrdných bratří rozpuštěn a jeho majetek propadl Říši. Převor Hartl musel pořídit soupis majetku a předat ho gestapu.
   Řeholníci byli ze dne na den z objektu vystěhováni a klášter pak přebrala německá armáda. Bratři měli být navíc odesláni na nucené práce do Říše, ale převoru Hartlovi se podařilo přes známé na Zemském úřadě v Brně vymoct, aby mohli zůstat a pracovat v ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích.
   Pan převor byl během války několikrát vyslýchán gestapem kvůli nepřátelské činnosti a byl sledován až do konce války.

   Po únoru 1948 se aktivně zapojil do odporu proti komunismu. Spolu s několika bývalými členy odbojové organizace „Za svobodu“ v létě 1948 sestavil a nechal vytisknout asi 1500 letáků „Pravda vítězí“ (kritika nesvobody, KSČ, podpora demokracie, výzva k odporu proti totalitě).
   Udržoval písemný kontakt s několika bývalými odbojáři a členy Čsl. strany lidové v zahraničí – např. Josefem Novotným, bývalým odborovým radou ministerstva informací, který byl po únoru 1948 z ministerstva propuštěn a odešel do emigrace. Také požádal převora Vrbíka z kláštera ve Valticích, aby převedl jeho známého za hranice. Vrbík mu ale nemohl vyhovět, neboť se mu tehdy nepodařilo zajistit ochotného převaděče.
   Jedna ze studentek, která měla pomoci spolu s dalšími roznášet letáky určeným osobám, vše oznámila Bezpečnosti a letáky odevzdala.
   Faustin Hartl byl zatčen 24. září 1948. Byl souzen v čele čtrnáctičlenné skupiny osob, které pomáhaly s výrobou, tiskem a distribucí protikomunistických letáků a projevovaly protikomunistické smyšlení, např. úředníkem Jaroslavem Hovorkou či vedoucím tiskárny Václavem Kupou, mezi souzenými byl také spolubratr Dismas Vrbík.
   Dne 15. října 1948 Státním soudem v Brně na 15 let vězení za vojenskou zradu a zločin úkladů o republiku. Během věznění na Mírově se u něj projevila už dříve léčená tuberkulóza.
   Koncem roku 1951 byl převezen do zdejší vězeňské nemocnice, kde 16. ledna 1952 zemřel. Je pohřben v Brně.


  • prameny, literatura


  • stavby

   Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
   Vídeňská
   místo jeho působení před příchodem nacistů a po válce
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 6. 2010
   Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
   jeden z pronásledovaných řeholníků


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 27. 05. 2020