prof. Dr. Florian Schindler

* 28.10.1809 Nové Lublice (Slezsko) – † 1885 Vídeň


první ředitel technického učiliště v Brně v letech 1849–1867


bydliště

Brno, Trnitá 24


vzdělání

polytechnika (Vídeň)


zaměstnání

1837–1841 asistent matematiky na polytechnice ve Vídni,
od roku 1841 profesor matematiky a praktické geometrie na Joanneu ve Štýrském Hradci,
od roku 1844 ředitel technické akademie v Lvově,
v roce 1849 pověřen zřízením technického učiliště v Brně a v prosinci téhož roku jmenován prvním ředitelem (do roku 1867), zároveň suplent katedry mechanické technologie


odborné a zájmové organizace

člen obecního brněnského výboru v letech 1851–1860
blat, Jord


Aktualizováno: 29. 06. 2019