MUDr. Václav Vraný

* 7.1.1876 Doubravička


vrchní zdravotní rada při zemském úřadu v Brně, honorovaný docent Encyklopedie technické hygieny na Vysoké škole technické dr. E. Beneše v Brně


zajímavé okolnosti

V osobním spise se uvádí: "Doktor veškerého lékařství, klinický demonstrátor, sekundující lékař všeobecné nemocnice v Praze, fysikální zkouška; přidělen jakožto okresní lékař serotherapeutickému ústavu ve Vídni a pathologicko-anatomickému ústavu českému v Praze, přidělen jakožto minist. tajemník lékařské fakultě v Bratislavě za účelem odborného studia pro veř. službu zdravotní.
V r. 1915 povolán do gener. gubernie v Lublíně a v r. 1920 k zdrav. referátu ministra pro Slovensko v Bratislavě k organisaci veř. služby zdravotní. Jest zkušebním komisařem při fysikálních zkouškách v Praze, zastupoval ředitele všeob. nemocnice v Praze a přednášel v pokračovacích kursech ministerstva zdravotnictví pro okresní a odborné lékaře."


vzdělání

gymnázium v Mladé Boleslavi,
1894–1907 Lékařská fakulta v Prazeblat, Kal


Aktualizováno: 23. 06. 2015