Ing. Karel Kovář

* 31.10.1886 Prostějov


technik, učitel, honorovaný docent ČVŠT v Brně


bydliště

Brno, Sušilova


vzdělání

česká zemská vyšší reálka v Prostějově,
ČVŠT v Brně – odbor strojního inženýrství (1910)


zaměstnání

1909–1911: firma R. Whiteheade, Rjeka – konstruktér, později vedoucí konstrukce lancírovacích přístrojů a kompresorů,
1911–1918: Elektrometr v Blansku,
1919: František Křižík, Praha,
od 1921: profesor české státní průmyslové školy v Brně, honorovaný docent Strojnického kreslení, Úvodu do stavby strojů a Obecné nauky o strojích na ČVŠT v Brněblat


Aktualizováno: 03. 08. 2012