doc. PhDr. Miloš Čižmář, CSc.

* 17.12.1945 Brno – † 31.7.2012 Brno


archeolog


národnost

česká


vzdělání

1964–1969 FF UJEP v Brně - obor prehistorie (diplomová práce "Laténská pohřebiště na Moravě I-III"), 1972 titul PhDr., 1981 CSc., 1999 docent pravěké archeologie


dílo

zobrazit


zaměstnání

1969–1972 archeolog v Okresním vlastivědném muzeu v Prostějově,
1973–1977 archeolog v Archeologickém ústavu ČSAV v Praze,
1977–1993 archeolog v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně,
1993–2012 ředitel Ústavu archeologické památkové péče v Brně,
pedagog na MU a na Slezské univerzitě v Opavě - doba laténská a pravěká a raně středověká hradiště


poznámky

Specializoval se na dobu laténskou (problematika center střední a pozdní doby laténské, problematika časně laténského osídlení, púchovské kultury aj.).
Byl Iniciátorem a organizátorem každoročních pracovních setkání českých a slovenských (v posledních letech i polských a rakouských) badatelů o době laténské.

Do roku byl 2006 organizátorem konferencí o záchranných výzkumech na Moravě a ve Slezsku.
Roku 2002 zvolen členem-korespondentem Německého archeologického ústavu.

Archeologické výzkumy:
- participace na keltském oppidu v Závisti
- záchranné výzkumy na vodním díle Nové Mlýny a na trase dálnice Brno-Vyškov
- výzkum oppida Staré Hradisko (1983–1988)
- výzkum hradiště púchovské kultury Požaha u Nového Jičína (1983–1988)
- výzkum nížinného pozdně laténského sídliště v Bořitově (1983–1988).

Podílel se na řadě dalších drobnějších záchranných akcí.


prameny, literatura

zobrazitudálosti

6. 3. 2015
Moravské zemské muzeum vydalo knihu Moravské křižovatkyAktualizováno: 12. 12. 2019