Ing. arch. Dušan Samuel (Samo) Jurkovič

* 23.8.1868 Turá Lúka u Myjavy (Slovensko) – † 21.12.1947 Bratislava


architekt, návrhář staveb, interiérů a nábytku


národnost

slovenská


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V Brně žil a působil od konce roku 1899 do konce roku 1918 (s přestávkou let 1916–1918, kdy za 1. světové války nuceně působil v Krakově jako projektant hřbitovů padlých, jejich pomníků, náhrobníků a památníků) a vytvořil více než 150 projektů nových významných budov, rekonstrukcí památek, návrhů interiérů, nábytku, aj.


bydliště

Brno:
- Giskra-Strasse 36 (dnes Kounicova 12)
- Veveří 18 (dnes Veveří 14)
- Mojmírova 2 (dnes Jana Nečase 2)


vzdělání

1878–1884 maďarská měšťanská škola - Šamorín,
nižší gymnázium - Šoproň (Maďarsko),
1884–1889 stavitelský odbor na Státní škole řemesel (K. k. Staatsgewerbeschule), Vídeň


vyznamenání a pocty

in memoriam Řád SNP I. třídy (1947),
in memoriam Řád T. G. M. I. třídy za zásluhy o demokracii (1991)


jiné pocty

národní umělec


dílo

zobrazit


zaměstnání

samostatný projektant, památkář


odborné a zájmové organizace

od roku 1899 Klub přátel umění v Brně,
od roku 1910 Spolek výtvarných umělců Mánes v Praze,
Umělecká beseda Slovenska v Bratislavě,
Spolek architektů Slovenska,
Umělecká beseda v Praze,
Lyžařský klub v Brně


hrob

hřbitov v Brezové pod Bradlem


pojmenováno

jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016pojmenované ulice

Jurkovičova (Lesná)


prameny, literatura

zobrazit


osoby

Karel Koch
přítel František Mareš
ředitel Mareš byl jedním ze svědků Jurkovičova sňatku Jan Mráček
přátelé Jan Provazník
ovlivnil Provazníkův umělecký vývoj Benedikt Škarda
spolupráce
další osoby (3)...


partneři

Božena Jurkovičová (Bartelmusová)
sňatek: 7. 1. 1903, Brno (evangelický kostel)
ulice

Mojmírova
bydliště (dnes ulice Jana Nečase) Veveří
bydliště Giskra-Strasse
bydliště (dnes Kounicova)


osoba na objektech

Dušan Samuel Jurkovič
pamětní deska: Kounicova 12/01


stavby

obytný dům s obchody
Dvořákova 10/646
autor projektu
Jurkovičova vila
Jana Nečase 2/335 Nájemný dům F. Pawlu
Veveří 14/461
v tomto domě žil, než si postavil vlastní vilu


události

27. 4. 2018
Výstava V kůži Dušana Jurkoviče
je mu věnována výstava
22. 12. 2016
Křest 19 nových tramvají (jmény významných osobností)
jeho jméno nese jedna z 19 pětičlánkových tramvají 13T pokřtěných 22. 12. 2016
29. 4. 2016
Výstava Martin Rajniš: První architektura
M. Rajniš se insipoval jeho tvorbou
28. 8. 2013
Odhalení pamětní desky D. Jurkoviče
architekt, kterého pamětní deska připomíná
1. 4. 2011
Zpřístupnění zrekonstruované Jurkovičovy vily
architekt a tehdejší majitel vily

další události (4)...


související odkazy

Lk, Menš


Aktualizováno: 21. 12. 2021